تاریخچه و معرفی محصول بادام در ایران و جهان

بادام یکی از قدیمی ترین درختانی است که در مناطق سردسیری و نیمه سردسیری ایران کشت می شود .بعضی از دانشمندان گیاه شناس موطن اصلی بادام را به ایران نسبت می دهند . فرض بر این است که خواستگاه اصلی بادام منطقه وسیعی از ایران و تاجیکستان و افغانستان تا غرب پاکستان بوده که همراه کاروان ها به فنیقیه و از آنجا به یونان و بعدها توسط یونانی ها به سایر بنادر دریای مدیترانه انتقال و انتشار یافته است. قریب دویست سال است که بادام در نقاط مختلف حوزه مدیترانه از طریق هسته تکثیر شده و در اثر انتخاب طبیعی توده های مختلفی از بادام در نقاط مختلف جغرافیایی دنیا به وجود آمده و سازگار شده اند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: اهمیت و سطح زیر کشت بادام

به طور مثال توده بادام های اسفاکس در تونس طوری با طبیعت آنجا سازگار شده اند که نیازی به سرما نداشته و نیاز سرمایی را از بین خود حذف نموده اند به طور کلی می توان گفت بادام بومی نقاط گرم و خشک آسیای غربی بوده و امروزه کشت آن در اسپانیا،‌ ایتالیا، ایران،‌ مراکش،‌ پرتغال، یونان و ترکیه به طور وسیع معمول گردیده است. در دو دهه اخیر شاهد افزایش تولید بادام در آمریکا نیز هستیم امروزه آن کشور یکی از صادر کنندگان عمده این محصول به اروپا و سایر نقاط دنیا بوده است.

ده کشور برتر تولیدکننده بادام در جهان در سال 2014 در سایت فائو نشان می دهد که کشور آمریکا با حدود 57 درصد تولید، رتبه اول را در جهان در اختیار دارد، و کشورهای اسپانیا و استرالیا به ترتیب با 7% و 6% تولید در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. کشور ایران با حدود 4% تولید جهان در رتبه چهارم جهان قرار گرفته است

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری