مرحله میگوی نابالغ یا میگوی جوان


در این مرحله میگو شباهت کامل به بالغین داشته و ابعاد بدن تقریباً ثابت می ماند. بلوغ اولیه در این مرحله صورت می گیرد و اندام های تناسلی پدیدار می گردند. میگو در این مرحله بیشتر در آبهای مصبی و آبهای ساحلی زندگی می کند. در پایان این مرحله که حدود 4 ماه به طول می انجامد،  میگو مناطق مصبی و خورها را رها کرده و به آبهای ساحلی  و دور از ساحل مهاجرت می کند؛ این مهاجرت برای تکامل و رسیدگی جنسی  ضروری است. زمانی که طول کاراپاس به 11 میلی متر برسد، جنسیت مشخص می شود. در مرحله بلوغ جنسی فیزیولوژیک رسیدگی جنسی به حد تکامل خود می رسد. تخم هایی که لقاح یافته اند جنین در آنها شکل می گیرد. حتی ممکن است میگوهای ماده ای که دارای تخمدان های رسیده  اما جفت گیری نکرده اند تخم ریزی نمایند، اما آن تخم ها بارور نشده و بعد از مدتی از بین خواهند رفت. میگوها در این مرحله در آبهای دور از ساحل و عمیق و برخی نیز مانند میگوی موزی  در آب های نسبتاً کم عمق بیش از 7 متر به سر می برند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: شرایط اقلیمی مناسب و عوامل هواشناسی موثر در سلامت تولید محصول برنج