برگ‌ چینی گیاه و محصول چای

محصول قابل عرضه‌ی چاي، حاصل عمل‌آوري شاخساره‌هاي لطيفي است كه بسته به سرعت رشد آنها در فواصل زماني متفاوت برداشت مي‌شوند. به روش برداشت شاخساره‌هاي چاي، اصطلاحاً برگ‌چيني گفته مي‌شود. برداشت، بزرگترین مولفه در هزینه‌ی تولید چای است.
برخلاف ساير محصولات چند ساله ديگر كه به‌طور مستقيم و نقدي به فروش مي‌رسند، تدابير برداشت از جمله روش، استاندارد، شدت و دفعات برداشت در يك باغ، اثر زيادي بر بهبود بهره‌وري باغ‌هاي چاي دارد. اين امر اساساً به‌واسطه‌ی تاثیر تدابير برداشت بر هزينه‌ی توليد، كيفيت محصول نهايي و رشد بوته‌ی چاي است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: تدابير برداشت در باغ چای

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی چایکاری