جدیدترین توصیه های فنی گندم و جو


آخرین توصیه های کاشت، داشت و برداشت گندم و جو بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/11/01

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• مقابله با تنش های سرمایی در مزارع کلزا یی که در مرحله ۴-۳ برگی قرار دارد محلول پاشی با کودهای پتاس

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• پایش مزارع کلزا از نقطه نظر فعالیت تریپس و سنک دانه خوار

• استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

• استفاده از کودهای ضد استرس (اسید آمینه دار) در مزارع سبزی و صیفی

• آبیاری باغات انبه و مرکبات و مزارع سبزی و صیفی در ساعات پایانی شب و سحرگاه با آب چاه

• تسریع در برداشت محصول از مزارع سبزی و صیفی

• تسریع در کاشت گندم

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• آبیاری مزارع به منظور ایجاد یخ آب زمستانه

• کشاورزانی که موفق به کشت گندم و جو نشده اند نسبت به آماده سازی زمین جهت کشت گلرنگ در بهمن ماه اقدام لازم انجام دهند.

استان های البرز، تهران، قزوین و سمنان:

• خودداری از انجام هرگونه عملیات محلول پاشی، سم پاشی و کود دهی در مزارع با توجه به شرایط پیش رو

استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• آمادگی لازم در زمینه اقدامات پیشگیرانه از قبیل پوشش پلاستیک ،فوم و آبیاری شبانه مزارع سیب زمینی

• استفاده از پوشش مناسب در مزارع و انجام آبیاری شبانه