جدیدترین توصیه های فنی گندم و جو


آخرین توصیه های کاشت، داشت و برداشت گندم و جو بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/10/21

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• استفاده از یخ آب زمستانه در مزارع با سابقه آلودگی به آفات خاکزی.

• استفاده از ترکیبات پتاسه در مزارع سبزیجات پاییزه نظیر اسفناج ،کلم ، شلغم بمنظور حفظ تعادل گرمایی گیاه

• پایش مزارع کلزا از نقطه نظر فعالیت تریپس و سنک دانه خوار

استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

• اقدام به کود سرک در مزارع کلزا و گندم

• آبیاری باغات انبه و مرکبات و مزارع سبزی و صیفی در ساعات پایانی شب و سحرگاه با آب چاه

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• آبیاری مزارع به منظور ایجاد یخ آب زمستانه

• آبیاری مزارع گندم ،جو،کلزاو چغندر قند

استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• آمادگی لازم در زمینه اقدامات پیشگیرانه از قبیل پوشش پلاستیک ،فوم و آبیاری شبانه مزارع سیب زمینی