مراحل مهم آبیاری گندم 

مرحله جوانه زدن ( خاک آب )

 مرحله پنجه دادن( پنجه آب )

مرحله ساقه رفتن ( ساقاب )

مرحله سنبله رفتن( خوشاب )

مرحله گل رفتن( گل آب )

مرحله دانه بستن ( دان آب )

تعداد دفعات آبیاری مزرعه گندم بین 5 تا 8 بار متغیر است . معمولا دو نوبت آن در پاییز و بقیه در بهار و اوایل تابستان است .
اولین آبیاری مزرعه گندم که بنام ( خاک آب ) نامیده میشود از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به منظور بالا بردن درصد سبز مزرعه و یکنواختی آن آب باید در فاروها به ملایمت جریان داشته و تا سیاه شدن پشته ها و جذب آب بوسیله خاک که حدود 20-24 ساعت طول می کشد ادامه یابد . 
در اراضی رسی در صورتی که خطر سله بستن زمین وجود داشته باشد باید آبیاری دوم ( پنجه آب ) به فاصله 15 روز بعد از اولین آبیاری در صورت عدم بارندگی انجام شود .
با کاهش درجه حرارت محیط و فرا رسیدن سرما که خطر یخبندان در شب فرا میرسد از آبیاری مزرعه باید اجتناب نمود .

با توجه به اینکه گندم در مرحله ساقه رفتن و تشکیل سنبله حداکثر سرعت رشد را داشته و نیاز به آب و موادغذایی دارد باید نیازهای غذایی آن نیز تآمین گردد . این آبیاری ( ساقاب ) تآثیر فراوانی در افزایش تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد سنبلچه در هر سنبله داشته و باعث افزایش عملکرد میگردد .
آبیاری مرحله دانه بستن از نظر انتقال مواد غذایی از برگها به دانه و در نتیجه افزایش وزن هزار دانه و عملکرد اهمیت فوق العاده ای دارد . در اراضی که محدودیت آب آبیاری در مراحل آخر رشد وجود دارد با کشت ارقام زودرس در تاریخ مناسب و یا حتی زودتر میتوان آب آبیاری آخر را صرفه جویی نمود


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گندم و جو