مناطق مستعد دامداری در ایران و جهان

طبق آمار فائو (FAO)  در سال ۲۰۰۰ تعداد گاومیش های جهان ۱۵۸ میلیون راس بود که حدود ۱۵۳ میلیون آن در قاره آسیا و بقیه در سایر نقاط دنیا زندگی می‌کنند.. بیشترین تراکم گاو (شکل2) در هند، شمال اروپا و در جنوب امریکا پیدا شده است، در ارتفاعات شرق آفریقا،. مناطق بیابانی و جنگل های بارانی گرمسیری آمازون و کنگو عملا هیچ دامی مشاهده نمی شود .

با کشتیار بیشتر بدانیم: نژادهای گاوهای بومی ایران: نژاد سرابی

به علت يكنواخت نبودن شـرايط آب و هـوايي در منـاطق مختلـف كشـور و تغييـرات كيفيت مراتع، تراكم دام در مناطق مختلف يكسان نبوده و علاوه بر تـراكم دام، نـوع دام نيز متفاوت است. به طور كلي، هر چه از شمال به جنوب و از غرب بـه شـرق كشـور پيش رويم، بر تعداد بز افزوده شده و از تعداد گوسفند كاسته ميشود. لازم به ذكر است كه با افزايش جمعيت انساني تعداد دام نيز بـه شـدت افـزايش يافته است. البته اين افزايش در مورد انواع دامها يكسان نبوده و حتي در بعضي از دامها كاهش نيز مشاهده ميشود.
به عقیده کارشناسان فائو (FAO)، گاومیش­های ایران در ردیف بهترین توده گاومیش­های آسیا است. گاومیش در ایران در سه اقلیم متفاوت، مرتفع سردسیر شامل استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل و اقلیم معتدل پست و مرطوب مدیترانه­ای شامل کناره دریای خزر، یعنی استانهای گیلان، مازندران و گلستان و اقلیم پست جلگه­ای گرم شامل استان خوزستان و قسمتی از لرستان زیست میکند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نقش بارش در پرورش دام

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری