نژادهای گاوهای بومی ایران: نژاد گلپایگانی (Golpaygany)


موطن آن شهرستان گلپایگان در استان اصفهان است ولی در شهرها و استانهای اطراف نیز پراكنده شده است ، بطوری كه در مناطقی از استانهای چهارمحال و بختیاری، لرستان ، یزد و كرمان دیده شده اند.
رنگ آنها ممكن است خاكستری ، زرد ، قهوه ای ، قرمز بور و یا سیاه باشد. همچنین این گاوها دارای دوره شیردهی كوتاهی هستند. این گاو ایرانی جثه‌ای متوسط داشته و نژاد آن شیری – گوشتی است که در میان گاوهای ایرانی بهترین نژاد از نظر تولید گوشت است.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: نژادهای گاوهای بومی ایران: نژاد سیستانی

گاو گلپایگانی به طور متوسط در هر دوره شیردهی ۵۸۰ کیلوگرم شیر (۴/۷۲درصد چربی) تولید می‌کند.  گاو گلپایگانی روزانه به میزان ۸۹۴ گرم افزایش وزن دارد.

این گاو اغلب به رنگ قرمز حنایی دیده می‌شود.