چهارشنبه، 13 اسفند 1399

تحویل چای در کوتاه ترین زمان به کارخانه

یکی از مهمترین مراحل تولید چای با کیفیت، تحویل به موقع برگ سبز چای به کارخانه ها وتولید چای خشک می باشد. لذا پس از چیدن برگ سبز چای، باغداران می بایست به منظور جلوگیری از آلوده شدن برگ چای به انواع قارچها و نماتدها و پلاسیده شدن آن، ضمن تهویه مناسب و نگهداری در فضای مطلوب و ترجیحاً در ساعات اولیه روز به کارخانه ها تحویل دهند.

وجود دماهای بالا و رطوبت بالا در برگ می تواند کیفیت و درجه بندی برگهای تحویلی را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: مراحل تولید چای سیاه در کارخانه های چای

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی چایکاری