کلیات نیازهای آب و هوایی چای

چاي جزء گياهان مناطق گرمسيري و نيمه‌گرمسيري است. کشت چای در ایران در حاشيه‌ی درياي خزر (استان‌های گیلان و غرب مازندران) صورت می‌گیرد. از خصوصیات ناحیه‌ی خزری رطوبت نسبي بالا، پوشش ابری نسبتا مداوم و ارتفاع کم از سطح دریا، دماي هوای معتدل و دامنه‌ی تغییرات گرمایی محدود مي‌باشد. ناحیه‌ی خزری تابستان‌هاي گرم و مرطوب (شرجي) و زمستان‌هاي معتدل دارد و يخبندان طولاني به ندرت در این مناطق اتفاق مي‌افتد.
حداقل بارندگي مورد نياز براي رشد و نمو چای حدود 1150 ميلي‌متر در سال مي‌باشد که پراکنش آن تقریبا به‌طور یکنواخت در کل ماه‌های سال انجام شده باشد. حداقل دماي هوا براي فتوسنتز 10 درجه‌ی سانتي‌گراد بوده و ميزان فتوسنتز در دمای هوا بیشتر از 30 درجه سانتي‌گراد به سرعت كاهش مي‌يابد (دمای برگ معمولا 10 تا 12 درجه‌ی سانتی‌گراد بیشتر از دمای هوا است). در صورتی‌که دمای برگ به 42 درجه سانتي‌گراد برسد، فتوسنتز و رشد گیاهبه طور کامل متوقف مي‌شود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: جزئیات نیازهای آب و هوایی چای

مناسب‌ترين دمای هوا  براي فتوسنتز 18 تا 25 درجه‌ی سانتي‌گراد است. دماي مناسب خاك براي فعاليت ريشه و جذب مواد غذايي بين 20 تا 25 درجه‌ی سانتي‌گراد می‌باشد.رطوبت نسبي هواي مناسب براي رشد گياه چاي بايد حداقل 65 درصد ‌باشد. طول روز مناسب براي رشد متعادل گياه چاي حداقل 11 ساعت در نظر گرفته می‌شود.
از مهم‌ترين عوامل محيطي كه در رشد و نمو و ميزان محصول گياه چاي نقش مؤثري داشته باشد مي‌توان به توزیع بارندگی (میزان و پراکنش بارندگی)، درجه حرارت، نور، رطوبت نسبی، موقعیت محل، نوع خاك و قابلیت دسترسی به آب اشاره كرد. به‌طور كلي گياهان براي رشد و نمو و توليد محصول داراي دامنه‌ی حرارتي و دماي مناسب مشخصی مي‌باشند. نياز حرارتي و ميزان مقاومت در برابر سرما و گرما براي گياهان مختلف، متفاوت است. در حاشيه‌ی درياي خزر به‌علت رطوبت نسبي بالای هوا،روزهای ابری مداوم و ارتفاع کم از سطح دریا، دماي هوا معتدل و دامنه‌ی تغییرات گرماي آن محدود مي‌باشد. تابستان‌هاي گرم و مرطوب (شرجي) و زمستان‌هاي معتدل دارد و يخبندان طولاني به ندرت اتفاق مي‌افتد بنابراين، مناطق چای‌کاری موجود از لحاظ آب و هوايي، منطقه‌اي مناسب براي كشت چاي مي‌باشد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: تاریخچه محصول چای در ایران

وجود نور در فصول رشد چای از اهمیت به خصوصی برخوردار است. به‌ طور‌كلي فتوسنتز يكي پيچيده‌ترين فرآيندهاي زيستي است كه طي آن مولكول‌هاي كلروفيل، انرژي خورشيدي را جذب و طي عملياتي مواد آلي را مي‌سازند. نور در رشد گياه چاي داراي اهميت زيادي مي‌باشد. به طوری‌که اگر حتي گرماي لازم به گياه برسد در صورت عدم وجود نور كافي (حداقل 11 ساعت و 15 دقيقه در هر شبانه روز) بوته‌ی چاي رشد رويشي مناسبي نخواهد داشت.
عواملي نظير عرض جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا و مقدارشيب زمين بیانگر موقعيت محل است.اثر اين عوامل در درجه‌ی اول روي دماي محيط و در درجه‌ی دوم بر شدت نور تأثير دارد. هر چه عرض جغرافيايي منطقه چای‌کاری بيشتر باشد نور خورشيد با زاويه كمتري به سطح زمين مي‌تابد و دماي محيط و شدت نوري كه در دسترس گياهان قرار مي‌گيرد، كمتر مي‌شود. در حال حاضر، نقاط چاي‌خيز دنيا در حد فاصل بين 42 درجه عرض شمالي و 27 درجه عرض جنوبي قرار دارند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی چایکاری