تاريخ كاشت گیاه کلزا

تاريخ كاشت گیاه کلزا
   جهت پوشش مناسب مزرعه و رشد مطلوب و افزايش تحمل به سرما، كلزا بايد در تاريخ مناسب كشت گردد. به طوركلي كلزا بايد 6 هفته قبل از شروع اولين يخبندان (دماي كمتر از 4- درجه سانتيگراد )كشت شود. كاشت زود هنگام باعث جذب مقدار زيادي آب و مواد غذايي در طول فصل پاييز و در نتيجه رشد زياد بوته ها مي شود كه اين مسئله بقاي گياه در زمستان را كاهش مي دهد. از طرف ديگركاشت با تاخير نيز باعث كوچك ماندن گياه و عدم ذخيره كافي مواد غذايي شده و اين مسئله نيز خطر سرما زدگي را افزايش مي دهد. چنانچه قبل از شروع زمستان،بوته 8 برگي ،قطر طوقه 8 ميلي متر ،طول ريشه عمودي گياه 15 تا 20 سانتي متر و وزن خشك بوته 6 تا 8 گرم باشد، دما18- تا 22- درجه سانتي گراد براي بوته قابل تحمل است و اگر بوته قبل از شروع زمستان  در مرحله 4 برگي با قطر طوقه 5 ميلي متر و طول ريشه عمودي 7 تا 9 سانتي متر باشد دما13- تا 17- درجه سانتي گراد را تحمل مي نمايد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا