آفتاب و اثرات آن روی دام

بارزترین نشانه های که ما در باره آن صحبت می کنیم عبارتند از ضخیم و سرخ شدن پوست، خصوصاً در نواحی سفید پشت و بویژه در بیشتر موارد بخشهایی از پوست که برهنه می باشد همچون نواحی پیرامون بینی و چشم. در این نواحی که بیشتر در معرض نور خورشید هستند پوست لیچ انداخته و پوسته می دهد همچنانه که در نواحی اطراف بینی گاو مورد مشاهده دیده می شود.

 نامحسوس ترین نشانه هایی بالینی که یک گاو می تواند از آن رنج ببرد عبارتند از کاملاً تحریک پذیر و عصبی بودن. در یک دروه طولانی مدت، پوست به گونه ای آسیب می بیند که کنده شده و لایه جدیدی در زیر آن آشکار می گردد. به منظور کمک به روند ترمیم بافتی تحت درمان با ویتامین ها قرار گرفته و از ترکیبات پادزیستی به منظور مقابله با تهاجم عوامل عفونت ثانویه استفاده شده است.  


 پر واضح است که این نوع دام بایستی به منظور کاهش تماس با نور خورشید در محیط بسته و دور از تابش نور مستقیم قرار گیرند. 
همچنین در طراحی اصطبل های گاوداری زاویه تابش خورشید را مدنظر قرار داد به طوری که زمانی که جهت طولی اصطبل فری استال  در راستای شمالی- جنوبی قرار داده شود نسبت به جهت شرقی- غربی بطور بالقوه، مدت زمان بیشتری در معرض تابش مستقیم خورشید قرار خواهد گرفت. این موضوع می‌تواند سبب استرس حرارتی در ساختمانهای فری استال با جهت گیری شمالی- جنوبی نسبت به شرقی- غربی شود.
در یک تحقیق بر روی 6 گاوداری در کانادا نشان داد دما درون اصطبل های شرقی- غربی کمتر از ساختمانهای شمالی-جنوبی بود. سرعت تنفس گاوها نیز در ساختمانهای شمالی- جنوبی بیشتر از ساختمانهای شرقی- غربی بود. اگر چه اختلاف دما درون اصطبل، تفاوت سرعت تنفس بین اصطبلهای شرقی- غربی و شمالی-جنوبی به تنهایی نمی تواند موثر باشد ولی سایر فاکتورها نظیر جریان ‌هوا و استرس دام، نیز ممکن است در ایجاد تفاوت سرعت تنفس سهیم باشد. 

با کشتیار بیشتر بدانیم:

مقاومت در برابر خورشید    نوع ویروس
در تاریکی بیش از یک سال دوام دارد
 در تابش مستقيم نور خورشيد، ٣٠ – ١٠ ساعت، دوام می آورد.    باسیل سل
در تابش مستقین خورشید 30-10 ساعت دوام می آورد.    پاستورلا
تابش بر روی باسيل تاثير داشته ولی بر روی اسپور، تاثيری ندارد    باسیل شاربن

در کشتیار بیشتر بخوانیم:

تاثیر درجه حرارت محیط اطراف بر دمای بدن بیشتر است. دو نوع هیپرترمی وجود دارد:
1-    آندوژن(تب)      2-  اگزوژن ( گرمازدگی و آفتاب زدگی)      
درهنگام انتقال دامها با وسایل سر بسته یا تراکم شدید در محل نگهداری و یا عدم وجود سایبان مناسب در فصل گرم سال و ماندن حیوان به مدت زیادی در مقابل نور مستقیم خورشید ممکن افزایش اولیه درجه حرارت بدن بخاطر تجمع گرما (عدم اتلاف کافی حرارت همراه با افزایش تولید حرارت بعلت فعالیت عضلانی یا تحریک) تا 42 درجه سانتیگراد نیز وقوع یابد. بدین ترتیب نشانه های عمومی  بارزی متعاقب فلجی مراکز حیاتی در مغز (آسیب مستقیم به مغز) ایجاد می شود.البته آفتابزدگی نادر است و در این حالت افزایش ثانویه درجه حرارت بدن در نتیجه اختلال مراکز تنظیم کننده مغز در اثر تابش مستقیم و شدید اشعه خورشید بر روی جمجمه حیوان ایجاد می گردد. بهترین درجه حرارت محیط 10 تا 15 درجه سانتیگراد و بهترین رطوبت 70 درصد است. افزایش استرس گرمایی باعث کاهش فشار خون جنین و هیپوکسی و اسیدوز جنین می گردد. گرمای ایجاد شده توسط عفونت بدن نسبت به گرمای زیاد محیط اهمیت بیشتری دارد.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری