جدیدترین توصیه های فنی چغندر قند


آخرین توصیه های کاشت، داشت و برداشت چقندرقند بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/10/21

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• تسریع در برداشت محصولات چغندر قند

سیب زمینی

ذرت علوفه ای و محصولات باقی مانده

• آبیاری مزارع گندم ،جو،کلزاو چغندر قند