نقش بارندگی در زنبورداری

یکی از فاکتورهای موثر بر صنعت زنبورداری وجود بارندگی مناسب و به موقع می باشد بطوریکه وجود بارندگی های مناسب باعث ایجاد پوشش گیاهی مناسب خواهد شد که رکن اساسی در تولید محصولات زنبور عسل میباشد و از طرفی عدم وجود بارندگی مناسب و یا بارش های بی موقع در بعضی مواقع باعث خسارات جبران ناپذیری خواهد شد .
اهمیت پیش آگاهی های بارندگی در صنعت زنبورداری :
1-    آگاهی از پیش بینی بارندگی بلند مدت میان مدت اهمیت فراوانی در انتخاب محل مناسب جهت کوچ آتی زنبورداران دارد.
2-    وجود باران در فصول خاصی از سال در بعضی مناطق نشان از مناسب بودن آن منطقه در آن سال جهت زنبورداری می باشد که دانستن آن برای زنبورداران مهم می باشد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: تاثیر گردوخاک و در پرورش زنبور عسل

3-    آگاهی از زمان بارندگی کلیه عملیات روزمره زنبورداری را تحت تاثیر قرار خواهد داد و جهت مدیریت کلیه امور اطلاع از وضعیت بارندگی اهمیت بسزایی دارد.
4-    در سالهای با بارندگی مناسب قیمت کلنی های زنبور عسل و لوازم مصرفی افزایش می یابد که این نشان از اهمیت بارندگی در این صنعت دارد
5-    در بسیاری از مواقع آگاهی از پیش بینی بارندگی می تواند جلوی خسارت احتمالی به کلنی ها را بگیرد به خصوص در فصل رشد چنانچه چند روز متوالی بارندگی باشد و قبل از بارندگی تغذیه صورت نگیرد خسارات شدید به کلنی وارد می شود.
 وجود رطوبت مناسب جهت جمع آوری شهد الزامی است اما از طرفی رطوبت بالا باعث افزایش بیماری های زنبور عسل خواهد شد و از طرفی کاهش شدید رطوبت باعث کاهش راندمان تولید به علت کمبود شهد خواهد شد. درمناطق مرطوبی چون شمال بعلت ناتوانی زنبورها در دفع رطوبت کندو قابها کپک زده و بیماری نوزما در کندوهای شما شیوع پیدا میکند.


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری