پرورش نهال و درخت گیلاس

پرورش درخت گیلاس
پس از اینکه نهال گیلاس‌ در باغ مستقر شد و پا گرفت، دیگر به خوبی و با توجه و مراقبت اندکی به رشد خود ادامه خواهد داد. در سال های اولیه عمر درخت از تقویت کننده های جامد (که به آرامی آزاد می‌شوند) استفاده می شود تا رشد سالم و سریع آن تضمین شود.
هر بهار قبل از اینکه جوانه‌ها باز شوند، درختتان را با روغن های مخصوص اسپری می کنند. این کار بسیاری از آفات را از بین می‌برد. سپس در صورتی که مشکلی در مورد آفات یا بیماری‌ها وجود دارد، باید به طور مکرر در طول فصل رشد نیز درختان را با اسپری های مخصوص آن سمپاشی شود. توصیه می‌شود که از اسپری یا سمپاشی کردن درخت در زمان نزدیک به برداشت محصول خودداری گردد