میزان بذربرنج در هکتار

بذر موردنیاز برای یک هکتار از نظر تئوری خیلی کمتر از مقدار بذری است که کشاورز مطابق معمول مصرف می‌کند. به عنوان مثال اگر وزن هزار دانه طارم 27 گرم و فاصله نشاء‌ها 25×25 سانتی‌متر و در هر کپه نیز 4 بوته نشاء شود، کشاورزان شرق استان 70 تا 90 کیلوگرم و کشاورزان بخش‌های میانی استان 50 تا 60 کیلوگرم بذر مصرف می‌کنند.

بعضی از کشاورزان 25 تا 30 کیلو بذر را در 185 تا 200 متر مربع خزانه که به صورت جوی و پشته‌ای احداث شده به صورت تنک پاشیده وسپس نشاء حاصله را در یک هکتار زمین نشاء می‌کنند.

ميزان بذر لازم در روش كشت مكانيزه به ازاي هر هكتار 35 كيلوگرم بذر خشك بعد از بوجاري با آب و نمك است و ميزان بذر جوانه زده لازم در هر باكس (جعبه) حدود 180 گرم درنظر گرفته شود.

با کشتیار بهتر بکاریم: ویژگی خاک مناسب شالیزار

براي اينكه بذرها هنگام بذرپاشي يكنواخت پاشيده شوند و به هم نچسبند، كمي آنها در سايه، هوا خشك نموده تاحدي كه بتوان به راحتي بذرپاشي كرد ضمن آنكه خاك لازم براي تهيه نشاء مي تواند تركيبي از خاك رس با شن و گياه پوسيده به نسبت مساوي و يا تركيب مساوي رس با شن و يا در غير اينصورت خاك سبك مزرعه باشد.
 خاك ها بايد غربال و كاملاً مخلوط شوند، تعداد جعبه لازم براي هر هكتار حدود 220 عدد منظور شود و نحوه ريختن خاك بستر در جعبه بدين صورت است كه ابتدا يك ورق روزنامه در كف جعبه قرار داده و سپس خاك تهيه شده را در جعبه مي ريزيم و با لولر يا هر وسيله مشابهي سطح خاك را صاف و يكنواخت مي كنيم ضمن اينكه ارتفاع خاك بستر نبايد بيش از دو سانتيمتر باشد.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی برنج