اهمیت و سطح زیر کشت بادام در ایران و جهان

در دهه های اخیر تحولات زیادی در توسعه و کشت بادام صورت گرفته است. در این زمینه کشورهای حوزه مدیترانه (اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، یونان و کشورهای شمال آفریقا) به منظور دستیابی به ارقام پر محصول و مرغوب در اصلاح ژنتیکی این گونه کارهای مهمی انجام داده اند و برخی از کشورها با روش های پیشرفته سطح زیر کشت آن را افزایش داده اند.
روند ده ساله صادرات و واردات بادام در سطح جهان نشان می دهد که رشد میزان صادرات طی دوره ده ساله تقریباً 93% و رشد میزان واردات این محصول طی همین دوره تقریباً 70% است. در سال 2013 مقدار صادرات و واردات بادام به ترتیب 688 و 621 هزار تن بوده است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: ارقام بادام در جهان و ایران

همچنین ارزش صادرات و واردات بادام طی دوره ی ده ساله بیش از 250% رشد داشته است. ارزش صادرات و واردات بادام در سال 2013 به ترتیب بالغ بر4.7 و 4.2 میلیون دلار بوده است، که این میزان حجم از گردش مالی خود گویای اهمیت این محصول در فضای اقتصادی است.
روند تغییرات ده ساله باغات بادام از سال 1385 لغایت1394 بر اساس آمارنامه مرکز آمار ایران نشان می دهد که سطح باغات بارور آبی و دیم بادام از 152 هزار هکتار در سال 1385 به 172 هزار هکتار در سال 1394 رسیده است. میزان تولید دیم و آبی بادام از 176 هزار تن در سال 1385 به حدود 160 هزار تن در سال 1394 رسیده است.
 با توجه به آمارنامه فائو، سطح باغات بادام در جهان در سال 2014 بیش از 1.7 میلیون هکتار می باشد، که در مقایسه با سال قبل از آن حدود 6% افزایش داشته است. همچنین میزان تولید بادام در سال 2014 بر اساس آمارنامه فائو، بالغ بر 2.7 میلیون تن می باشد، که در مقایسه با سال قبل از آن 7.6% کاهش نشان می دهد. عملکرد باغات بادام در سال 2014 بالغ بر 1500 کیلوگرم در هکتار می باشد، که در مقایسه با سال گذشته 12.6% کاهش نشان می دهد.

با کشتیار بهتر بکاریم: تغذیه طبیعی زنبور عسل

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری