فرآورده ها و میوه انبه

از میوه انبه فرآورده های مختلفی از جمله مربا ، کمپوت ، عصاره و ا نواع مختلف چاشنی ها تهیه می شود. همچنین از میوه های نارس و کوچک هم در تهیه ترشی استفاده می شود. در مناطقی مانند هندوستان، مغز هسته انبه به صورت پودر درآمده و برای مصارف خوراکی استفاده می شود. اما به نظر می رسد که مطلوب ترین نوع مصرف آن ، تازه خوری است . انبه منبع غنی از ویتامین های A و C بوده و حدود ۱% نیز پروتئین دارد . برای انبه مصارف متعدد پزشکی نیز معرفی شده است

در کشتیار بیشتر بخوانیم: بذرها و خزانه انبه- تکثیر