مناطق کشت مرکبات درجهان و ایران

مرکبات تقریبا در تمام مناطق نیمه گرمسیری و اکثر مناطق گرمسیری جهان در شرایط وجود خاک و رطوبت مناسب کشت می شود. باغات مرکبات جهان در قسمت هایی قرار دارند که آب و هوای خیلی خشک یا خیلی مرطوب نداشته و سرمای هوا شدید نباشد.
مرکبات ایران بین 24 تا 38 درجه عرض شمالی و به طور عمده در سه منطقه مشخص قرار گرفته اند که به ترتیب عبارتند از:
 الف) کمربند ساحلی دریای خزر: این نوار در عرض جغرافیایی 37 درجه شمالی و به طول 400 کیلومتر با پهنای 2 تا 20 کیلومتر از شرق استان گیلان به طرف شرق استان مازندران و گلستان واقع شده و شامل استان های گیلان، مازندران و گلستان می باشد. گرچه این عرض جغرافیایی مناسب میوه های معتدله بوده این منطقه به علت نزدیکی به دریای خزر و داشتن آب و هوای خاص و نزدیک به مدیترانه ای شرایط کشت مرکبات را دارد. در برخی از سالها سرمای زمستانه شدید به مرکبات این منطقه خسارات قابل توجهی وارد می کند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: اولویت های استانی کشت مرکبات در ایران

ب) کمربند مرکزی: این نوار شامل استان های خراسان، کرمان، فارس،کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، ایلام و خوزستان می باشد و در 33 درجه عرض شمالی قرار دارد. رطوبت نسبی در این منطقه پایین (50%) بوده و میزان بارندگی سالیانه آن کم (بین 300-100 میلیمتر) می باشد. بادهای گرم، تعداد روزهای آفتابی زیاد و گرمای شدید در تابستان و بادهای همراه با گرد و خاک از مهمترین عوامل محدود کننده در این نوار می باشند. میزان بارندگی سالانه برای کشت مرکبات کافی نبوده و نیاز به آبیاری در فصول تابستان و زمستان وجود دارد.
 ج) کمربند ساحلی جنوبی: نوار باریکی است که از استان بوشهر تا چابهار در استان سیستان و بلوچستان  در 23 درجه عرض شمالی را در بر می گیرد. این منطقه آب و هوای گرم، رطوبت نسبی  بالا و pH قلیایی دارد. در این نوار کیفیت مرکباتی مثل لایم و لمون نسبت به پرتقال و نارنگی بهتر بوده، به طوری که بخش عمده مرکبات این منطقه را لیمو عمانی و لیموترش تشکیل می دهد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات