وضعيت فیزیکی و ظاهري بدن گاو

ظاهر عمومي را از نظر باليني وضعيت فيزيكي گويند، و منظور از آن وضعيت عمومي بدن در هر لحظه از زمان است كه متاثر از شكل عمومي بدن، تغذيه، مديريت و مراقبت به علاوه ي سلامت و بيماري مي باشد. ماهيت و وسعت تغييرات قابل مشاهده ي خارجي كه در مقايسه با دام هاي سالم از همان گله به دست مي آيد، اطلاعاتي را در زمينه ي ميزان و شدت بيماري براي فرد معاينه كننده فراهم مي آورد. بيماري هاي مزمن دستگاه حركتي اغلب منجر به آتروفي ناشي از عدم فعاليت عضلات قسمتهاي مبتلاي بدن مي گردد. تعدادي از حالت هاي غير طبيعي وضعيت ظاهري، مشخصه ي بيماري هاي خاص مي باشد مثلا كماني شدن پشت مهمترين  نشانه ي التهاب صفاق بخصوص به علت تورم صفاق و نگاري ناشي از جسم خارجي نافذ و يا دور نگه داشتن دستها از يكديگر ، نشانه ي بيماري هاي پريكارد و ريه هاست و ساير حالات غير طبيعي از قبيل خميدگي ستون مهره ها ، بالا نگه داشتن دم ، كشيده شدن سر و گردن ، خوابيدن دم و گردش سر به طرف سينه ( در تب شير ) و.... نيز نشان دهنده ي بيماري ها بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد .
 در شرايط طبيعي، گاو سالم به طور قائم و استوار بر روي دست ها و پاهاي خود مي ايستد و سر و گردن خود را رو به بالا مي گيرد. حيوان سالم، چشماني شاداب و مراقب دارد و در هنگام حركت فاقد هرگونه حركات غير عادي و لنگش است. دراز كشيدن او بر روي دست ها و پاهاي خود نيز كاملا عادي بوده و بي هيچ مشكلي سريعا از زمين بر مي خيزد. ديگر علائم نيز مانند تنفس و حركات گوارشي كاملا طبيعي بوده و پوشش ظاهري حيوان جلادار و براق است. چشم ها و ديگر مجاري بدن، فاقد ترشحات غير عادي، پوزه اش مرطوب و بازدم تنفسي حيوان كاملا خوشبو و فاقد بوهاي نامطبوع است. مخاطات لثه ها و غشاهاي بدن ، صورتي رنگ بوده و فاقد آثار خونريزي و يا رنگدانه هاي غير عادي سياه و زرد است. شرايط دفعي حيوان نيز از نظر حجم ، بو ، غلظت ، قوام و تعداد دفع ادرار و مدفوع ، كاملا عادي و طبيعي است.