یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

ویژگیها ی قزل آلا (معرفی ماهی قزل آلای رنگین کمان)


1-قزل آلای رنگین کمان از خانواده آزاد ماهیان(Salmonide) با نام علمی Onchorhynchus mykiss است و با نام انگلیسی Rainbow trout معروف است. در میان آزاد ماهیان این گونه تنها گونه ای است که برای پرورش بسیار مناسب تشخیص داده شده است،چرا که در برابر تغییرات محیطی نظیر تغییر مقدار O2 و CO2 محلول در آب، آلودگیهای کم و درجه حرارت مقاوم و از سرعت رشد مناسبی برخوردار است. به علاوه این که به راحتی از غذاهای دستی مصنوعی استفاده می کنند.
2- ماهی قزل آلا دارای بدنی فشرده و باله دمی آن نسبت به ماهی آزاد بزرگتر است.
3-خارهای  نخستین کمان آبشش بین 5 - 2 عدد است که به شکل شمشیر بوده و در پایین به شکل دکمه درآمده است.  

با کشتیار بهتر بکاریم: زیستگاه قزل آلای رنگین کمان

    حداکثر طول بدن ماهی قز ل آ لآ 140 سانتیمتر و وزن آن کم و بیش به 5 کیلوگرم می‌رسد. بدن ماهی قزل آلای  رنگین کمان پوشیده از خال های سیاه ستاره ای شکل است . ماهیان بالغ در دو طرف بدن نواری رنگین کمان دارند که به ویژه در ماهیان نر مشخص تر است. زمان تخم ریزی در ماهی قزل آلای رنگین کمان از ماه دی تا اردیبهشت می باشد .(در برخی آذر ماه نیز گزارش شده است)
این گونه را می توان به راحتی در کانالها،حوضچه های گرد،مستطیل و سیلوبی از جنس بتن یا فایبر گلاس پرورش از لحاظ ظاهری قزل آلای رنگین کمان بدن کشیده ای دارد،باله هایش توسعه یافته و تعداد آن هشت تاست. این باله ها شامل دو باله سینه ای،دو باله شکمی،یک باله مخرجی،یک باله دمی و دو باله پشتی است که یکی از آنها بالای بدن ماهی و در وسط قرار دارد و دارای اشعه است. باله پشتی دیگر کوچک و بدون اشعه و بر روی ابتدای ساقه دمی قرار دارد.
رنگ بدن این آبزی سبز زیتونی،در پشت تا خاکستری روشن و سفید در شکم با خالهای سیاهرنگ می باشد.(شکل بالا)

با کشتیار بیشتر بدانیم: خواص تغذیه ای ماهی قزل آلا

قزل آلای رنگین کمان دهان بزرگی دارد که هنگام  صید طعمه به علت آزاد بودن استخوانهای فکی،به مقدار زیادی باز می شود و طعمه های بزرگ را شکار می کند. دهان این ماهی بر روی فکها،سقف و زبان دندانهای تیز و به عقب برگشته ای داردکه تنها برای گرفتن و هدایت طعمه به دستگاه گوارش کاربرد دارند. بدن این ماهی همانند دیگر ماهیان تیره آزاد ماهیان دراز و مدور بوده و از فلس  های گرد  و متراکمی پوشیده شده است .خط جانبی وجود دارد باله پشتی در وسط پشت بدن بنا به دلايل زير ماهي رنگين كمان به مراتب براي پرورش مناسب تر است :. شکم بدون کیل است .ویژگی ماهی قزل آلا رنگین کمان  رنگ قوس قزحی است که از سرپوش برانشی ماهی آغاز شده و در طرفین بدن تا دم ادامه دارد . این رنگ در فصل تخم ریزی در جنس نر شدید تر ظاهر می شود.

دانستنی های مفید در کشتیار: توصیه های هواشناسی کشاورزی