نیازهای آب و هوایی سیب زمینی

نیازهای آب و هوایی سیب زمینی
سيب‌زميني تقريباً در تمام نواحي ايران و تا ارتفاع حدود 2500 متر از سطح دريا (بسته به عرض جغرافيايی) كشت مي‌شود، زيرا بر اساس تلفيق عرض جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا و در نتيجه وضعيت دما مي‌توان تاريخ كاشت و فصل رشد مناسبي (از پاييز تا اواسط بهار) براي كاشت سيب‌زميني در نظر گرفت. سیب‌زمینی گیاهی سرما دوست  است و در آب و هوای سرد و معتدل رشد مناسبی دارد. صفر فیزیولوژیکی این گیاه حدود دو تا سه درجه سلسیوس است. واضح است كه با افزايش طول فصل رشد مناسب براي سيب‌زميني، به امكان انتخاب رقم و تاريخ كاشت و برداشت افزوده مي‌شود و عملكرد بالاتري مورد انتظار خواهد بود. ايجاد شرايط مناسب و پايدار رشد براي حصول عملكرد بالا با شكل يكنواخت غده ضرورت دارد. تنوع دما، رطوبت و نيتروژن خاك، بخصوص در مرحله غده‌بندي و رشد غده سبب توليد غدد بدشكل مي‌شود.

برای رشد و نمو مطلوب سیب‌زمینی دمای بالا در طول روز و شب‌های خنک مورد نیاز است. همچنین میزان ساعت آفتابی و بارش مناسب جهت تأمین بخشی از آب مورد نیاز محصول اهمیت به‌سزائی دارد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی سیب زمینی