مقابله با رطوبت و وزش باد در دامداری ها

1-     کاهش دماي هوا و تشکيل شبنم در سطوح سالن سبب بالارفتن رطوبت مي شود که براي رفع اين مشکل ميتوان ضمن استفاده از مواد عايق دماي سالن را بالا برد .
2-     نفوذ رطوبت از کف سالن : براي جلوگيري از آن مي توان اقدام به عايق کاري رطوبتي کف سالن کرد.
3-     ريختن آب از آبخوري : لازم است به طور مرتب آبخوري ها کنترل شود .
4-     بهترين راه خروج رطوبت اضافي سالن به وسيله تهويه است .
5-     تعويض بستر و خشک نگه داشتن آن.
6-     در صورت کاهش رطوبت می توان با آب پاشي کردن و يا تبخير آب با دستگاه هاي مه پاش رطوبت را بالا برد.

7-    در حد امکان، محل تأسیسات باید به گونه ای انتخاب شود، که جهت وزش باد از سوی مناطق مسکونی به طرف دامداری باشد. و نیز فواصل استاندارد بین دامداری ها را رعایت نمود.

 

نوع پدیده

راهکارهای مقابله

افزایش و کاهش

رطوبت

  1. کنترل مرتب آبشخورها برای جلوگیری از سرریز شدن آب و افزایش رطوبت
  2. عایق کاری کف سالن برای جلوگیری از نفوذ رطوبت
  3. استفاده از تهویه مناسب جهت خروج رطوبت اضافی
  4. تعویض بستر و خشک نگه داشتم دام
  5. جلوگیری از چکه کردن سقف موقع بارش
  6. در صورت کاهش رطوبت می توان با آب پاشي کردن و يا تبخير آب با دستگاه هاي مه پاش رطوبت را بالا برد..

شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری