تاثیر گردوخاک و در پرورش زنبور عسل

در سالهای اخیر شاهد ورود گرد وغبار از مرزهای غربی کشورهستیم. منشاء گرد وغبار کشورهای عربی مانند عراق، عربستان و سوریه اعلام می شود و غالبا" مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غربی کشور را فرا گرفته و به تدریج به سایر مناطق نیز سرایت می کند. در چند سال اخیر ورود گرد و غبار خسارتهای فراوانی را علاوه بر مسائل بهداشتی و سلامتی شهروندان،  به بخش کشاورزی و اقتصاد زنبورداری بصورت مستقیم و غیر مستقیم وارد کرده است به طوریکه در اثرآلودگی هوا، میزان تولیدات کلنی های زنبورعسل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.  زنبورداران سایر مناطق کشور که معمولا" کندو های خود را در فصل زمستان به نواحی جنوبی کوچ می دهند، آنها نیز از آلودگی هوا و گاه وبیگاه از بارش بارانهای گلی این منطقه بی نصیب نمانده اند.
 زنبوران مزرعه رو در روزهایی که هوا غبارآلود است، رفتار چراگری کمتری از خود نشان داده و ترجیح می دهند که از کندو خارج نشوند، زیرا آنها موجوداتی ضعیف بوده و فوق العاده نسبت به شرایط محیطی حساس هستند و کوچکترین تغییرات محیطی در زندگی آنها موثر است.

با کشتیار بهتر بکاریم: توصیه های فنی کشاورزی

به نظر می رسد پدیده ی گرد و غبار، معظل و آفت تازه ای است که در سالهای اخیر به سایر مشکلات زنبورداری اضافه شده است. نکته حائز اهمیت اینکه، غالبا" ورود توده های گرد و غبار به کشور با آغاز فصل فعالیت کلنی های زنبورعسل و شروع زمان گلدهی گیاهان ( فصل بهار) همزمان می شود.
الف: تاثیرمستقیم
1-    کاهش تولید عسل 2- کاهش تولید گر ده 3-کاهش قدرت دید و تشخیص زنبور 4-اختلال در جفت گیری ملکه
روشن است که با کاهش چهار عامل بالا به شدت راندمان تولید کاهش پیدا می کند و بسیاری از کلنی ها دچار خسارت شدید شده و از بین می رود.بنابراین داشتن اطلاع از پیش اگاهی دید و شرایط جوی در بسیاری از موارد می تواند جلو ضرر و زیان عمده به زنبور دارا ن را بگیرد یا حداقل کاهش دهد.
ب- تاثیر غیر مستقیم
شامل اثار کمبود شهد و گرده در کلنی های زنبور عسل می باشد که علاوه بر خسارات مستقیم باعث اختلالات شدید در روند پرورش زنبور عسل می شود.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو