جدیدترین توصیه های فنی سیب زمینی


آخرین توصیه های پرورش سیب زمینی بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/07/03

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• کاهش ساعات آبیاری در مزارع سیب زمینی بدلیل کاهش دما و رسیدگی فیزیولوژیکی محصول

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• تنظیم دور آبیاری مزارع (لوبیا، سیب زمینی و ...) با توجه به روند کاهش دما و نیاز آبی گیاه