کاهش دما و اثرات آن بر روی دام

به واسطه کاهش درجه حرارت (پایین تر از حد استاندارد پرورش) سرما زمینه ساز افت سیستم ایمنی می شود و با توجه به اینکه غالب ویروسها سرما دوست هستند و فعالیتهای حیاتی خود را در فصول سرد بهتر انجام می دهند، عوارضی نظیر آنفلوآنزا، لانگوتراکئیت، برونشیت و ... بیشتر از سایر امراض خود را نشان می دهد.
رطوبت بالای محیط زمینه ساز رشد قارچ ها بر روی مواد خوراکی از قبیل ذرت، سویا و ... می شود و علاوه بر افت کیفی این اقلام، رشد کپک ها باعث افزایش سموم قارچی در مواد خوراکی می شود.
عملکرد این سموم در بدن دام ضمن کاهش قدرت عمومی و سیستم ایمنی بدن، باعث کاهش تولید، افزایش تلفات و بروز بیماری های مختلف در آنها می گردد.
به دلیل سرما و مدیریت غیراصولی در برخی از دامداریها، تهویه در زمستان برای پرورش دامها مشکلی جدی به حساب  می آید.
بیماری های شایع در دام ها در دو بخش عوارض تغذیه ای و بیماری های ناشی از میکرو ارگانیسمها خلاصه می شود که در فصل زمستان بدلیل به دلیل شرایط نامساعدتر محیطی بیشتر بروز می کند.

با کشتیار بیشتر بخوانیم: رطوبت و اثرات آن برروی دام

تغییر ناگهانی رژیم غذایی دامها در این فصل منجر به بروز عوارض گوارشی و حتی مرگ و میر در دامها و بویژه گوسفند می شود. عوارض تنفسی در این فصول در دامهای سبک بیشتر از دامهای سنگین است که به دلیل تراکم بالا و تجمع آنها در آغل هایی که غالبا غیر اصولی و با تهویه ناقص هستند، می باشد.
مصرف آب سرد در تمام دامها علاوه بر اختلالات گوارشی و بر هم زدن توازن اکولوژیکی شکمبه با انقباضات عضلانی ناشی از مصرف آب سرد که در داخل حفره شکمی اتفاق می افتد، می تواند باعث سقط جنین شود.
گرم بودن و عدم انطباق ساختمانی اغلب آغلها با موازین استاندارد باعث هجوم انگل های خارجی به دامهای سبک و بروز عوارضی نظیر کم خونی، افت تولید و حتی مرگ و میر در دامها می شود.
به دلیل تغییر زاویه تابش آفتاب به جایگاه و دامها و وجود گاز آمونیاک در محیط و تغییر PH خون ناشی از آن در حیوانات متابولیسم کلسیم تحت تاثیر این عوامل قرار گرفته، نوعی استخوان و عوارضی نظیر تخته بند در دام حادث می شود.
افت کیفیت مواد خوراکی تغذیه دام در فصل زمستان بروز عوارض متابولیکی در این فصل را افزایش می دهد.

با کشتیار بهتر بکاریم: تعیین زمان آبياري باغات انگور

چون اکثر سالن های دامداری سیستم کنترل تهویه ندارند، در فصل سرما مشکلات تنفسی بیشتر می شود. کمبود اکسیژن در سالن پرورش باعث بروز آسیت در دامها می شود.
برخی امراض با نواسانات شدید حرارتی در محیط پرورش افزایش می یابد. آنتروتوکسمی و براکسی در گوسفند و اسهال خونی زمستانه در گاو و پنومونی در گوساله در فصل سرد سال بیشتر رخ می دهد و برخی از بیماریها به تبع عوارض طبیعی به وجود می آید. مثلا در سالی که سیل می آید، لاشه حیوانات وحشی و اهلی تلف شده را در محیط پراکنده ساخته و در بهار سال آینده وقوع شاربن علامتی ناشی از آلودگی محیط بیشتر می شود.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری