تاثیر شدت باد بر رویش بادام

باد: گرچه باد ملایم به افزایش گرده افشانی و تلقیح کمک می کند ولی وزش باد با سرعت بیشتر از 54 کیلومتر بر ساعت به ویژه در روزهای بارانی، شرایط نامساعدی را برای گرده افشانی به وجود می آورد.

با کشتیار بهتر بکاریم: خاک مناسب برای پرورش بادام


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری