جدیدترین توصیه های فنی مرغداری


آخرین توصیه های پرورش مرغداری بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/09/02

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• تنظیم دمای گلخانه ها، مراکز کشت قارچ، مرغداری ها و گاوداری ها و حفاظت از کندوهای زنبور عسل باتوجه به کاهش دما

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• تنظیم دمای سالن ها و اعمال حداقل تهویه در مرغداری ها به هنگام شب و اوایل پرورش جوجه