جدیدترین توصیه های فنی مرغداری


آخرین توصیه های پرورش مرغداری بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/07/03

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ،دامداری ها ،مرغداریها

استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

• کنترل دما و رطوبت و تهویه در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به بالا بودن دما ورطوبت هوا

• کنترل دما و رطوبت و تهویه در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به نوسانات دما.مواظبت از کندوها در برابر غبار.

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• تنظیم دما و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬ها با توجه به وزش باد دراستانهای یزد وخراسان جنوبی

استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• کنترل دما و رطوبت و تهویه در مرغداری ها و دامداری ها