درجه حرارت و محصول گیلاس

درجه حرارت و محصول گیلاس:
گیلاس در مناطقی که تابستانهای خشک و خنک دارند خوب به عمل می آید. تابستانهای داغ و گرم برای این گیاه مناسب نیست. زیرا چنین شرایطی موجب می شود که میوه هایی با دو هسته به هم چسبیده و یا میوه های دو قلو شکل گیرد که اگرچه از نظر شکل جالب هستند اما از نظر اقتصادی موجب کاهش کیفیت محصول می شوند.
دمای هوا در طول تابستان:
معمولاً وجود هوای گرم در مراحل بحرانی اول گل آغازی ممکن است منجر به توسعه گل‌های ناهنجار شود. این ناهنجاری‌ها شامل ضمائم مادگی مانند یا گلبرگ شکلی هستند که جایگزین بساک ها بر روی میله های پرچم می‌شوند و بدین وسیله ممکن است آن‌ها به صورت گل‌هایی به هم پیوسته ظاهر شوند یا به حالتی دیگر در گل‌های معمولی پدیدار گردند. لذا هوای گرم تابستان فصل قبل می‌تواند موجب به وجود آمدن رصدهای مختلفی از میوه‌های دو قلو شود که مورد پسند بازار نمی باشند. این مشکل بستگی به فصل رشد، رقم و منطقه کشت دارد. این مشکل به ویژه در فصولی که گرمای هوا بسیار زیاد است و همچنین در مناطقی که هوا گرم تر است، شدید و حاد می‌باشد. در این رابطه ارقام بنیگ و ناپلئون به گرما حساسند و لذا حساسیت بیشتری به دو قلو شدن و بد شکل شدن دارند. به عنوان مثال در منطقه یوتا که تابستان‌های بسیار گرمی دارد، رقم بنیگ ممکن است ۴۰ تا ۸۰ درصد میوه‌هایش دو قلو شوند. بنابراین برای چنین مناطقی از قبیل آنجلا، سوییت آن و یوتا ژیانت در نظر گرفته می شوند، زیرا این ارقام به این عارضه حساس نیستند.