معرفی مراحل تولید ماهیان گرم آبی


     آماده سازی استخر ها : قبل از معرفی ماهی به استخر ها کار آماده سازی استخر شامل دیسک زنی، آهک پاشی در جاهای مرطوب کف استخر،کود پایه و آبگیری استخر و دادن شیرابه کود انجام می شود. پرورش کپور ماهیان با تقسیم بچه ماهی (کپور، آمور، فیتوفاگ و بیگ هد) در استخر های خاکی بزرگ آغاز می شود.  اندازه استخر های پرورشی  4-1 هکتار می باشد. 
     پرورش کپور ماهیان به صورت توأم و در استخر های خاکی صورت می گیرد. هر یک از گونه های مذکورعادت غذایی خاصی دارند و پرورش توأم آنها باعث می شود تا از کلیه سطوح غذاهای موجود در استخر استفاده گردد. در این استخرها هم از طریق کوددهی منظم (جهت تولیدغذاهای طبیعی) و هم از طریق دادن غذاهای دستی کلیه احتیاجات غذایی ماهی ها تأمین می گردد. در پرورش توأم کپورماهیان، مقدار غذای ترکیبی مورد نیاز معمولاً بر اساس تعداد ماهی کپور معمولی موجود در استخر ها برآورد می گردد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: پاک سازی و خشک کردن استخر ماهیان گرمابی

چون ماهی فیتوفاگ و سرگنده عمدتاً از پلانکتون ها موجود در آب تغذیه نموده و غذای ماهی آمور نیز انواع علوفه ها می باشد که باید بطور جداگانه بصورت تازه یا خشک در اختیار آن قرار گیرد. علیرغم مرزبندی فوق، کپورماهیان من جمله کپور معمولی به موازات غذاهای طبیعی از تمام غذاهای ترکیبی داده شده به استخر که از فراورده های جانوری و گیاهی باشد استفاده می نمایند به منظور تغذیه کپور ماهیان از غذاهای کم ارزش گیاهی که نوع درجه 2 یا 3 باشد مثل انواع کنجاله ها، انواع سبوس، غلات نا مرغوب مثل گندم، جو، ذرت، سورگوم، حبوبات نامرغوب، بذر علوفه های هرز و همچنین از مشتقات جانوری مثل پودر خون، آرد ماهی، آرد گوشت، شفیره کرم ابریشم، ضایعات کشتارگاهی و غیره استفاده می شود. این غذاها در پرورش کپور ماهیان به عنوان غذای تکمیلی می باشد. بخشی از غذای مورد نیاز این ماهی ها از طریق بارور کردن آب استخر (کوددهی) تأمین می شود ولی با توجه به تراکم بالای ماهی ها در استخر های پرورشی معمولاً میزان غذاهای طبیعی کفاف نیاز آنها را نمی دهد، بنابراین بایستی از طریق دادن غذاهای ترکیبی احتیاجات غذائی آنها را تکمیل کرد. 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: شخم و دیسک زدن بستر استخر پرورش ماهی گرمابی

     پرورش ماهيان گرم آبي عمدتاً شامل خانواده كپور ماهيان مي شود. اين ماهيان دماي صفر تا 32 درجه سانتي گراد را تحمل می کنند و در محدوده دمايي 18 تا 25 درجه سانتي گراد رشد خوبي را از خود نشان مي دهند. بنابراين اين گونه از ماهيان مقاوم بوده و در آب هاي گرم رشد بهتري دارند. كپور ماهيان در استخرهاي خاكي به صورت توأم پرورش داده مي شوند و قسمت اعظم غذاي خود را از محيط طبيعي پيرامونشان به دست مي آورند. دوره پرورشي اين گونه ماهيان حدوداً يكسال مي باشد. 
     ماهي آمور يا كپور علفخوار: اين ماهي كه در بازار به غلط ماهي سفيد پرورشي ناميده مي شود به طور طبيعي از گياهان آبزي تغذيه مي كند و در شرايط پرورشي با گياهاني چون يونجه و شبدر تغذيه مي شود. ميزان غذاي مصرفي اين ماهي در هر شبانه روز حدود 40 درصد وزن بدن بوده و براي رسيدن به وزن يك كيلوگرم به 20 تا 30 كيلوگرم يونجه و يا شبدر تازه نياز است. 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: کپور ماهیان پرورشی در ایران

     ماهي كپور نقره اي يا فيتوفاگ: اين ماهي كه در بازار فروش به غلط ماهي آزاد پرورشي ناميده مي شود از گياهان شناور و بسيار ريزي كه در آب زندگي مي كنند و فيتوپلانگتون يا زي شناوران گياهي ناميده مي شوند، تغذيه مي كنند. اين ماهي روزانه حدوداً به مقدار 17 درصد وزن بدن خود احتياج به غذا دارد، براي آماده سازي استخرهاي خاكي جهت پرورش اين ماهي به ازاي هر هكتار استخر خاكي حداقل 2 تا 3 تن كود گاوي يا مقدار  مشخص از كود مرغي استفاده كرده و در طول دوره پرورش نيز كود گاوي و كود مرغي به ازاي هر هكتار به استخر اضافه مي كنند. 
     ماهي كپور سرگنده (بيگ هد): غذاي اصلي اين ماهي را زي شناوران جانوري تشكيل مي دهند. به طور متوسط اين ماهي روزانه به ميزان 7 درصد از وزن خود نياز به غذا دارد.
     روشهای عرضه ماهیان گرمابی به بازار مصرف :
1. عرضه در مراکز عمده فروشی یا خرده فروشی آبزیان
2. عرضه در تعاونی های مصرف 
3. عرضه در فروشگاههای معتبر 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: میگوی خلیج فارس و انواع آن