جدیدترین توصیه های فنی سیب


آخرین توصیه های پرورش سیب بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/11/01

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• تغذیه بهینه گیاهی در باغات میوه با استفاده از انجام آزمون خاک

• جمع آوری و از بین بردن شاخه های آلوده (به قارچ،کنه و سایر بیماری ها) و بقایای گیاهی از سطح باغات.

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• انتقال تجهیزات کشاورزی به مکان های سرپوشیده یا تخلیه آب از ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات آبیاری به منظور جلوگیری از یخ زدگی و آسیب ناشی از افت دما

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• پوشاندن تنه درختان جهت حفاظت از سرمازدگی و آسیب جوندگان

• استفاده از کودهای پوسیده دامی در باغات بهمراه سایر کودها

• استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

• آبیاری باغات انبه و مرکبات و مزارع سبزی و صیفی در ساعات پایانی شب و سحرگاه با آب چاه

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• استفاده از قیم در باغات جدید الحداث جهت محافظت از نهال های جوان.

استان های البرز، تهران، قزوین و سمنان:

• از دادن یخ آب زمستانی در باغات به علت برودت شدید دما، جداً خودداری گردد.

استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• جلوگیری از آسیب زدن به ریشه های درختان و در معرض قرار دادن آنان در مقابل سرما، همچنین تحریک رشد رویشی، از شخم عمیق