آفات بادمجان- کرم های برگخوار

کرم های برگخوار  Heliothis sp.، Caroderina sp. ، Proderina sp. 
•    علائم: سوراخ شدن میوه و برگها
•    زمان فعالیت: از اوایل تا آخر کشت (در خزانه خسارت بیشتر است)
•    درصد خسارت: پایین
•    مبارزه غیر شیمیایی: تله های فرمونی، زنبورهای تریکوگراما و براکون، BT (در منطقه از کنترل غیر شیمیایی علیه هلیوتیس در مزارع بادمجان استفاده نمی شود.)
•    مبارزه شیمیایی: آوانت و دسیس (یک در هزار)، لاروین و دورسبان (1.5 در هزار) 

با کشتیار بیشتر بدانیم: آفات مهم بادمجان- زنجرک های خانواده Cicadellidae