یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

مراحل کاشت-تاریخ کاشت سویا

تاریخ کاشت سویا : سویا را به دو صورت بهاره و تابستانه می توان کشت نمود :
-    تاریخ کاشت بهاره سویا از اوایل اردیبهشت لغایت اوایل خرداد
-    تاریخ کاشت تابستانه سویا از اواسط خرداد لغایت دهه آخر تیر

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا