اجراء عملیات کشاورزی درفصول مختلف بر اساس شرایط آب و هوایی برای محصول کدو

- اجراء عملیات کشاورزی درفصل زمستان  برای محصول کدو:
دی ماه: آماده سازی و شخم زدن زمین برای کشت و کدو کود دهی به زمین و آماده سازی برای کشت کدو
-اجراء عملیات کشاورزی درفصل بهار برای محصول کدو:
 فروردین ماه: آغاز کاشت بذر کدو پس از خیساندن آنها با توجه به وضعیت دمایی از 13 ام فروردین ماه و انجام آبیاری

اردیبهشت ماه: ادامه کاشت بذر کدو تا اوایل اردیبهشت ماه در صورت ادامه برودت هوا تا اواسط اردیبهشت، سم پاشی جهت دفع علف های هرز و همچنین کودهای اوره نیز استفاده می گردد.

خرداد ماه: در صورت رشد بوته آبیاری انجام می گیرد. در این دوره  بادهای گرم محلی می تواند باعث خشکاندن و جلوگیری از رشد و بار دهی محصول شود.

بیشتر بخوانیم: آفات و بیماری های محصول کدو

-اجراء عملیات کشاورزی درفصل تابستان برای محصول کدو:
تیر ماه: در این ماه از سال  روند هوای آفتابی و گرم ضروری است و  فقط عملیات آبیاری محصول انجام می گیرد. و در زمان آبیاری وزش باد می تواند باعث خسارت گردد.

مرداد ماه : در این ماه از سال نیز  روند هوای آفتابی و گرم ضروری است زیرا افزایش رطوبت هوا باعث آفت زدگی محصول می شود و  فقط عملیات آبیاری محصول انجام می گیرد.

شهریور ماه: 10 روز قبل از برداشت عملیات آبیاری محصول انجام می گیرد. و عملیات برداشت آن از دهه اول ماه شروع می گردد. و همچنین به تدریج جدا سازی و پهن کردن و خشک کردن محصول آغاز می شود که بارش در این زمان می تواند باعث ایجاد خسارت در محصول شود .

- اجراء عملیات کشاورزی درفصل پاییز برای محصول کدو:
- مهر ماه : عملیات برداشت محصول که از دهه دوم شهریور ماه شروع گردیده تا اواخر این ماه نیز ادامه ی یابد. در این موقع از سال عملیات خشک کردن تخمه ها انجام میگیرد که بارش باعث مشکل در برداشت محصول و همچنین خشک کردن دانه ها می شود.