آفات- شپشک استرالیایی

شپشک استرالیایی (Icerya purchasi)
مشخصات و زیست‌شناسی: شپشک استرالیایی به گیاهان زینتی و ارقام مختلف مرکبات خسارت وارد می‌کند. مهم‌ترین مشخصه این شپشک، کیسه تخم سفید، طویل و شیاردار آن است که به انتهای بدن حشره ماده متصل می‌باشد.
تفریخ تخم‌ها در هوای گرم چند روز و در زمستان تا دو ماه طول می‌کشد. تخم‌ها برنگ قرمز متمایل به نارنجی بوده و نزدیک به تفریخ پررنگتر می‌شود. پوره‌های سن یک نسل اول از اوایل خرداد ماه در طبیعت ظاهر شده و در اوایل تیر ماه به اوج جمعیت خود می‌رسند. پوره سن یک پس از خروج از کیسه تخم برنگ قرمز با پاها و شاخک‌های سیاهرنگ بوده که پس از 5 تا 7 روز، سطح بدنشان از یک پوشش پنبه‌ای زرد رنگ پوشیده می‌شود. طول دوره پوره سن یک حدود 16 تا 18 روز است. پوشش پنبه‌ای پوره سن دو بیشتر از سن یک بوده و طول دوره پوره سن دو نیز حدود 20 روز که بعد از آن پوره‌ای سن سه از زیر پوشش پنبه‌ای خود ظاهر می‌شوند.
پوره‌های سن سه دارای دسته‌های مومانند در اطراف بدن می‌باشند. حشرات ماده بالغ پس از حدود 3 هفته شروع به ترشح کیسه تخم می‌کنند. میانگین میزان زادآوری در شرایط طبیعی حدود 645 تخم است. مهم‌ترین راه کنترل این آفت، استفاده از کفشدوزک استرالیایی (crdinalis Novius) است که طی 4 تا 6 هفته، جمعیت شپشک استرالیایی را کنترل می‌کند. هرس داخلی تاج و حذف شاخه‌های خشک و متقاطع، به ویژه در درختان مسن که مکان‌های مناسبی برای آفت محسوب می‌شود و هرس قسمت‌های پایینی تاج در درختان جوان از روش‌های مبارزه زراعی است که در کاهش جمعیت و میزان خسارت آفت موثر است.
درصورت نیاز به مبارزه شیمیایی، مناسب‌ترین زمان از اواخر خرداد تا اویل تیرماه، همزمان با اوج حضور جمعیت پوره‌های سن یک است. مورچه‌ها از شپشک‌ها به منظور استفاده از عسلک آنها در مقابل حشرات شکارگر و پارازیت ها محافظت می‌کنند. بنابراین برای کنترل بهتر شپشک استرالیایی باید مورچه‌ها را از درختان و شاخه‌ها دور بمانند.
برای این منظور تنه درختان را با مواد چسنده مثل Tangle foot بسته و یا از طعمه مسموم‌کننده استفاده می‌کنند که برای جلوگیری از صدمه به تنه‌های جوان و حساس درخت، ابتدا آنها را با نوار دایره‌ای یا باند پلاستیکی محکم ‌بسته و سپس با مواد چسبنده می‌پوشانند. طعمه‌های مسموم را معمولاً در اوایل بهار و به طور متناوب در نزدیکی آشیانه مورچه‌ها قرار می‌دهند.