مرحله رشد رویشی سویا- مرحله اولین تا n امین گره

3 -  مرحله اولین گره V1  : برگهای تک برگچه ای  دارای رشد کامل هستند .

4 - مرحله دومین گره V2: برگهای سه برگچه ای  گره بالایی برگ تک برگچه ای دارای رشد کامل است .

5 - مرحله سومین گره V3  : به انضمام گره های برگهای تک برگچه ای ، سه گره با برگهای کاملا رشد کرده بر ساقه اصلی موجود است .
6 - مرحله Vn  : به انضمام گره های برگهای تک برگچه ای ، n گره با برگهای کاملا رشد کرده بر ساقه اصلی موجود است .

 

 

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا