یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

ارقام بادام در جهان و ایران

برای تکثیر تجاری ارقام مختلف بادام از دو نوع پایه بذری و رویشی استفاده می شود. پایه های بذری معمولا ازکاشت بذر یا هسته ارقام میوه سازگار با بادام مانند بادام تلخ، هلو و آلو تولید می شوند. این پایه ها نسبت به خشکی، خاکهای آهکی مقاوم بوده و طول عمر بیشتری دارند. در نواحی آبیاری شده و مرطوب از نهال های بذری هلو به عنوان پایه استفاده می شود. نهال های بذری هلو یکنواخت بوده و در هنگام انتقال تلفات کمتری دارند. پایه های رویشی از تکثیر غیرجنسی هیبریدهای هلو * بادام بدست می آیند. مزیت این پایه ها نسبت به پایه های بذری، رشد بیشتر و مقاومت به شرایط نامساعد خاکی مانند شوری و آهک می باشد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: ویژگی های گیاه شناسی بادام

دو نوع درخت بادام وجود دارد یک نوع دارای گلهای صورتی که بادام شیرین تولید می کند و نوع دیگر آن با گل های سفید بادام تلخ دارد. در ایران، حدود 30 رقم بادام شناخته شده و کشت مى گردد. مهمترین ارقام بومى عبارت هستند از: بى نظیر، تاجری، سنگى مشهد، کاغذی، منقا، و محب علی، شاهرودی 12، فراینس ، شاهرود 13 و 15 و 17، آذر، سهند و شکوفه. از ارقام خارجى که در ایران کشت مى شوند مى توان ژوردانلو (Jordanolo) و نپلوس اولترا (Ne Plus Ultra) را نام برد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری