بیماری لکه سفید در میگو (White spot disease)

بیماری لکه سفید در میگو (White spot disease)
از سال 1992 یک سندروم ویروسی درمیگوهای خانواده پنائیده که معمولا”‌آن را بیماری لکه سفید می نامند. سایر بیماریهای میگو را تحت شعاع خود قرارداد .
الف- علت بیماری :
بیماری است ویروسی و ویروس ایجاد کننده بیماری در کشورهای مختلف به نامهای متفاوت شناسائی گردیده است . برای مثال در تایلند بنام SEMBV (Systemic  ectodermal Mesodermal Baculovirus ) و در ژاپن به نام RV-PJ (Rod- shaped unclearvirus of penaeus japonicus) نامیده می شود ،‌ولی همگان معتقدند که عامل ایجاد کننده ویروسی مشابه می باشد.
ب-  نشانه های بیماری :
میگوهای آلوده به این ویروس ،‌پلاکهای سفید رنگی را درقسمت کاراپاس میگو از خود بجای میگذارند وبهمین دلیل بیماری را بعلت رسوب و عدم جذب کلسیم ،‌لکه سفید می نامند. علائم ظاهری این بیماری براحتی درمیگوهای جوان وبالغ قابل دیدن می باشد . لکه های سفید ابتداء ‌در قسمت کاراپاس میگو و بندهای 5 تا 6 بدن ظاهر شده ودر مرحله پیشرفت کل بدن را لکه های سفید با ضخامت 5/ تا چند میلمتر می پوشاند . پوست میگو یا Cuticule براحتی از لایه ای درمیس جدا می شود. هپاتوپانکراس به صورت زرد مایل به سفید، ‌بزرگ و شکننده تغییر شکل پیدا می کند. همولنف میگو رقیق و انعقاد آن یا به کندی صورت می گیرد و یا اصلا”‌صورت نمی گیرد. میگوها بیحال و اشتهای خود را از دست می دهند و میگوهای آلوده تمایل دارند که در کناره های استخر بایستند و به آهستگی در سطح آب شنا کنند و در نهایت در کف استخر ته نشین می شوند. با نمایان شدن علائم کلینیکی بعد از 2 تا 7 روز مرگ و میر بسیار شدید بین 70 تا 100درصد در مزارع پرورشی اتفاق می افتد. بیماری در تمام سنین میگوها از PL 15 تا وزن 45 گرم در مزارع متراکم و غیر متراکم گزارش شده است. در بعضی مواقع لکه های سفید با تغییر رنگ به قرمز همراه است و باید توجه داشت که تغییر رنگ به قرمز بواسطه همراه شدن باکتریهای خانواده ویبریو با این عفونت است. 
ج- روشهای انتقال بیماری :
گسترش این بیماری از طریق حرکت لاروهای آلوده یا مولدین اتفاق می افتد . انتقال بیماری بین مزارع و استخرهای پرورشی می تواند از طریق آب خروجی استخرهای آلوده، ‌از طریق هواده ها، ‌از طریق حشرات،‌پرندگان تجهیزات آلوده مورد استفاده در هچری یا مزراع پرورشی،‌ جانوران آبزی مثل خرچنگ ها وسایر کروستاسه ها انجام می شود. آب دریائی آلوده به ویروس 3 تا 4 روز حاوی ویروس می باشد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: اصول کنترل بیماری لکه سفید