سفیدک سطحی انگور چیست

✍بیماری سفیدک انگور یکی از مهمترین بیماری‌های باغات انگور و تاکستان‌ها است. سفیدک انگور یک بیماری قارچی بوده که در اثر حمله نوعی قارچ به وجود می‌آید و در صورتی که کنترل نگردد می‌تواند بسیار خسارت بار باشد. درخت انگوری که به این بیماری آلوده شده، ضعیف و بی رمق شده و انگوری بی کیفیت تولید می‌کند که بازار خوبی برای فروش نخواهد داشت. از جمله نشانه‌های آلودگی باغات و درختان انگور می‌توان به مشاهده گرد سفید رنگ بر روی برگها و دانه‌های انگور و غوره و همچنین لکه‌های خاکستری رنگ بر روی ساقه‌ها و شاخه‌ها اشاره کرد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: کنترل سفیدک سطحی انگور با گوگرد میکرونیزه

? بیماری سفیدک درخت انگور را ضعیف و پژمرده ساخته و محصول آن را نامرغوب و کم می‌کند. سفیدک به قسمت‌های مختلف انگور حمله می‌کند. روی ساقه‌ها و خوشه‌های انگور لکه‌های خاکستری و نیز روی برگ‌ها گردهای سفید مایل به خاکستری به جای می‌گذارد. این بیماری قارچی همان طور که اشاره شد به درخت مو صدمات فراوانی وارد می‌سازد.

?به دلیل اینکه سفیدک انگور بیماری قارچی است بیشتر در محیط‌هایی که دارای نور کم و رطوبت زیاد هستند، این بیماری مشاهده می‌شود. عوامل جوی مانند باد و یا حتی حیوانات و انسان دانه‌های ریز سفید قارچی را به تدریج به درختان مو دیگر منتقل کرده و آنها را آلوده می‌سازند. برای درمان سفیدک مو می توان از قارچ کش‌های مختلفی استفاده نمود، اما ساده ترین راه، استفاده از گوگرد می‌باشد. 

با کشتیار بیشتر بدانیم: مبارزه با بیماری سفيدك دروني (دروغي) انگور