معرفی و تاریخچه محصول سیب

-معرفی محصول

سیب از خانواده رزاسه یا خانواده گل سرخیان است. برخی آنرا به زیر تیره مالوئید و زیر خانواده پومئیده یا میوه های پوم طبقه بندی نموده اند. سیب در گروه میوه های مهم مناطق معتدله و در شمار درختان سرد سیری معتدل و برگ ریز یا خزان کننده شناخته شده است.درختان سیب به اقلیم معتدله سازگاری یافته است، چرخه یک ساله حیات اعم از رشد و نمو ، گلدهی، باردهی، سلامتی و عملکرد درخت سیب، کیفیت محصول و همچنین بطور غیرمستقیم شدت شیوع بیماریها و آفات درخت سیب وابستگی زیادی به الگوهای آب و هوایی فصل های نواحی معتدله دارد. درختان سیب در دامنه وسیعی از خاکهای نیمه رسی تا شنی رشد می کند. با این حال  خاک ضعیف محصول ضعیف تولید خواهد کرد. سیب به دلیل تنوع زیاد و سازگاری اقلیمی آن وسیع ترین میوه کشت شده مناطق معتد له است.به دلیل تنوع ژنتیکی زیاد در سیب، شناسایی گونه ها در داخل آن مشکل است. بعنوان مثال بعضی از ارقام طی 70 روز می رسند، در حالی که ارقام دیگری برای اتمام دوره رسیدگی خود به 180 روز یا بیشتر نیاز دارند.  بعضی از ارقام تحمل خوبی دارند، در حالی که برخی از واریته ها ی سیب نسبتا حساس اند. بعضی از ارقام سیب داری نیاز سرمایی طولانی هستند، در حالی که برخی به یک دوره خیلی کوتاه سرما نیاز دارند(میر محمدی،1382).

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مناطق کشت سیب

 - تاریخچه محصول سیب

سیب یکی از قدیمی ترین درختان در دنیاست وبر اساس شواهد متعدد مرکز پیدایش آن در آسیا به خصوص قفقاز منطقه ای به نام آلما آتا باشد.دو مرکز بزرگ در آسیا بعنوان مراکز پیدایش سیب بشمار می آیند. آسیای مرکزی و مرکز خاور نزدیک که در هر دو جا هنوز جنگلهایی از گونه های سیب وحشی وجود دارند

ویژگیهای این مراکز وجود درجات حرارت بالا در تابستان و درجات پایین در زمستان می باشد.( آب و هوای معتدل ) در اروپا سیب وحشی و درختان کشت شده از زمانهای خیلی قدیم وجود داشته است.سیب  از نظر ژنتیکی هتروزیگوت بوده و در طی سالها ازدیاد توسط بذر ، ارقام عالی زیادی از طریق ازدیاد غیر جنسی که منشاء آنها از بذر معین تلاقی جنسی بوده بصورت واریته های جدید اصلاح شده بدست آمده اند این واریته ها باعث شده اند که این درخت در سطح وسیعی از دنیا پراکنده شود. سیب بخوبی در مناطق دارای آب و هوای مختلف خود را تطبیق داده است

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی سیب