جدیدترین توصیه های فنی حبوبات


آخرین توصیه های کاشت، داشت و برداشت حبوبات بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/11/01

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سمپاش ها

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• انتقال تجهیزات کشاورزی به مکان های سرپوشیده یا تخلیه آب از ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات آبیاری به منظور جلوگیری از یخ زدگی و آسیب ناشی از افت دما

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• استفاده از ضد یخ در ماشین آلات کشاورزی.

استان های البرز، تهران، قزوین و سمنان:

• اضافه کردن ضدیخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی و موتورهای چاه آب، و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها

استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• تاکید بر حفظ ومراقبت از ماشین آلات کشاورزی وسیستم های نوین آبیاری

• افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آلات کشاورزی