کوددهی و محلول پاشی زعفران

کود حیوانی: سطح مزرعه زعفران را از سال اول به بعد، پیش از اولین آبیاری، سال در میان درحدود 10-15 تن کود حیوانی(گاوی) كاملا تخمير شده (بدون تخم علفهای هرز) می پوشانند که علاوه بر تامین مواد غذایی مورد نیاز، باعث بهبود وضعیت فیزیکی خاک خواهد شد.
کود شیمیایی: در مورد مصرف کودهای شیمیایی خیلی با احتیاط و براساس آنالیز خاک باید عمل کرد و اگر خاک ضعیف و شنی باشد در سال اول قبل از کاشت به میزان 300 کیلوگرم در هکتار از کود NPK استفاده شود. سپس در سال های بعد فقط به مقدار75 تا 100 کیلوگرم کود اوره قبل از آبیاری دوم(زاج آب) استفاده کرد. ولی در مورد کود ازته باید توجه کرد که اگر از 100 کیلو در هکتار اوره بیشتر مصرف شود گل‌آوری پیاز کاهش یافته و در عوض بچه‌زائی آن زیاد می‌شود.
لازم به ذکر است به جهت تولید محصول سالم و بهداشتی، مصرف کود حیوانی و شیمیایی بعد از جمع‌آوری گل و قبل از زاج آب می‌باشد. کشاورزان معمولا کود حیوانی را بلافاصله قبل از گلاب پخش می‌کنند اما توجه داشته باشند که این عمل به آلودگی گل زعفران به میکروب‌ها کمک می‌نماید و دست کارگران را در حین گل‌چینی آلوده می‌نماید که باعث افت کیفیت زعفران می‌شود.
محلول پاشی زعفران : مصرف یکبار کود محلول در آخر بهمن یا اوایل اسفند ماه (N 12% ، P2O5 8%  ، K2O 4% بعلاوه کلاتهای آهن، روی، منگنز و مس) با غلظت 5 تا 7 در هزار در موجب افزایش محصول گشته و تولید محصول مزارع را در سال بعد تا 30 درصد افزایش می دهد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زعفران