یک شنبه، 30 شهریور 1399

دستگاه‌های هواده در استخرهای پرورش ماهی

در استخرهای پرورش ماهی جدا از نوع و شکل هندسی استخر، یکی از روش‌های مقدماتی افزایش تولید، تأمین نیاز اولیه ماهی یعنی اکسیژن می‌باشد. در صورتی که مقدار آب ورودی به استخرهای پرورش ماهی را نتوان تأمین نمود، می‌توان توسط انواع دستگاه‌های هواده این نیاز را تأمین نمود. نکته‌ای که در بحث هوادهی در استخرها حائز اهمیت می‌باشد آن است که از چه تعداد دستگاه هواده با چه مشخصاتی و در کدام نقطه از استخرها استفاده گردد. با هوادهي اصولي سطح تماس آب با هوا افزايش يافته، كمبود اكسيژن آب در تماس با هوا جبران ‌شده و خروج گازهاي مضر متابوليسمي از جمله آمونياك و دي‌اكسيدكربن از آب تسريع مي‌شود .