موارد بهداشتي برداشت و جداسازي زعفران از گل

حتي المقدور سعي شود صبح زود و قبل از اينكه آفتاب تمام سطح مزرعه را بپوشاند اقدام به جمع آوري زعفران شود.
گلها را در سبد يا ظرف تميزي جمع آوري و در اولين فرصتي به محل جداسازي منتقل مي نمايند.
محلي كه براي نگهداري گلها تا زمان جداسازي در نظر گرفته مي شود بايد كاملاً پوشيده، سرد، دور از گرد و غبار و شدت تابش نور آفتاب باشد.
اگر مقدار زيادي گل در روزهاي پرگلي جمع آوري شده باشد بايستي در نگهداري آنها دقت كافي معمول و از انباشت آنها روي هم و هم چنين تماس آنها با زمين بايد جلوگيري شود.
مدت نگهداري گل نبايد از 10 ساعت تجاوز نموده و ترتيبي بايد اتخاذ شود كه بلافاصله پس از برداشت گل اقدام به جداسازي شود. محيط جداسازي نزديك محل نگهداري و كاملاً بايد بهداشتي و تميز باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: گونه های زعفران در ایران

قبل از شروع بكار جداسازي بايستي كارگران ناخن هاي خود را كوتاه نموده و دستها را با آب و صابون شسته و خشك نمايند.
افرادي كه حساس به گرده گل باشند بايد حتماً جلوي دهان و بيني را با دستمال تميز يا ماسك هاي مخصوص بپوشانند.
در حين كار نبايد دستها مجدداً آلوده و با نقاط مختلف بدن تماس داشته باشند، در اينصورت شستشوي مجدد دستها با آب و صابون ضروري است. همچنين كاربرد دستكشهاي يكبار مصرف در هنگام انجام كار ضروري است.
پس از اينكه 150 تا 200 گرم زعفران تر در ظرف مخصوص جمع­آوري شد بايد بلافاصله به خشك كردن زعفران با الك و هيتر اقدام گردد.
به منظور كنترل آلودگي هاي ميكروبي كه امروز مي تواند بعنوان يكي از مشكلات اصلي محصول زعفران مطرح باشد، علاوه بر رعايت دقيق موارد ذكر شده فوق بايد دقت شود كه كود آلي حداقل 1 تا 2 ماه قبل از اولين آبياري وشروع برداشت گل به زمين داده شود.