یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

سرماي بهاره و سرمازدگي گردو

سرماي بهاره مهم ترين نوع خسارت سرما در درختان گردو است كه مي تواند موجب مرگ شاخه ها و جوانه هاي گل و برگ شود. جوانه هايي كه هنوز باز نشده اند به سرماي بهاره تحمل زيادي دارند اما به محض باز شدن، حساس مي شوند. در اثر سرمازدگي، شكوفه ها و ميوه هاي جوان سياه شده و ميريزند و تخمدان و مادگي شكوفه هاي به ظاهر سالم نيز اغلب قهوه اي و پژمرده است . سرشاخه هاي جوان ، خشك و سياه مي شوند و به صورت آويزان مي مانند . اين وضعيت در سرماي بهاره سال هاي 1388 و 1389 در كرج بسيار خسارتزا بود و سرشاخه همه درختان گردو خشك شد و محصول آن ها از بين رفت . علت سرمازدگي بهاره وجود ميزان زيادي آب در بافت هاي جوان و تازه شكفته جوانه ها و گل ها است كه موجب يخ زدن آن ها ميشود. سرمازدگي بهاره معمولاً در شب هاي سرد بادي كه هوا جريان دارد، خسارتزا نيست اما در هواي سرد و ساكن شكوفه ها را ميسوزاند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: آفتاب سوختگي میوه گردو

آبياري باراني ، لايه نازكي از يخ بر روي شكوفه ها،جوانه ها و برگ ها مي پوشاند و آن ها را محفاظت مي كند. وجود پوشش گياهي درسطح باغ نيزشدت سرما را ميكاهد. حساسيت درختان گردو به سرمازدگي بهاره به رقم و مرحله رشد نيزبستگي دارد. با توجه به توصيه هاي تحقيقاتي رقم مناسب و ديرگل بايد در هر منطقه كشت شود. در اين خصوص ارقام دیر برگ (ديرگل) جمال، دماوند ،Chandler،Hartley،RDM ،Pedro قابل توصيه مي باشد. كنترل آفات و بيماريها و علفهاي هرز در باغات آسيب ديده از سرما با توجه به ضعيف شدن درختان از اهميت ويژه اي برخوردار است كه مي بايست به دقت انجام شود. تغذيه ، آبياري درختان در باغات سرمازده بايد به طور منظم انجام شود. و درختان و شاخه هاي حذف شده بايستي هر چه سريع تر از باغ خارج و معدوم گردند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو