محیط زیست طبیعی قزل آلا

این گونه ماهی، بومی حوضه آبریز بخش شرقی اقیانوس آرام از آلاسکا تا مکزیک است. با این حال به دلیل قابلیت سازگاری و مقاومت بالای این ماهی در برابر تغییرات محیطی، در سال 1880 میلادی به اروپا آورده شده و بتدریج به نقاط مستعد در سراسر دنیا معرفی شده است. به سایر نقاط دنیا که قابلیت زیستی آن را داشتند عرضه شد. قزل آلای رنگین کمان متعلق به آبهای سرد و شفاف با بستر سنگی و سنگلاخی و شنی است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: مقايسه نوع قزل آلای رنگین کمان و خال قرمز

این آبزی در شرایط طبیعی در رودخانه ها و دریاچه های سرد و خنک زیست می کند و برای تولید مثل به مناطق بالا دست رودخانه ها مهاجرت می کند. تغذیه قزل آلا به طور طبیعی از لارو حشرات،حشرات آبزی، ماهیان ریز و سایر موجودات مستقر در رودخانه ها صورت می پذیرد.