حمل و انتقال میگو ها به استخرهای پرورشی

از آنجا که لارو میگو بسیار حساس است، رعایت اصول حمل ونقل آن ضروری است. بهترین سن برای حمل لارو میگو و انتقال آن به استخرهای پرورشی از پست لارو 21 تا 25 روز است. برای حمل لارو میگو به استخرهای پرورشی دو روش وجود دارد:
حمل لارو از طریق مخازن حمل و نقل که از جنس پلاستیک یا فایبرگلاس است و ظرفیتی در حدود 500 تا 1000 لیتر دارد. برای استفاده از این روش ابتدا مخزن را توسط آب دریا پر می کنند، سپس به ازای هر لیتر آب 200 تا500 عدد پست لارو میگو به آن اضافه می کنند. حمل لارو توسط کیسه نایلونی یک یا چند جداره که در این روش ابتدا یک سوم حجم کیسه ها را از آب دریا پر می کنند. سپس به ازای هر لیتر آب 500 تا650 عدد پست لارو میگو به آن می افزایند و بقیه حجم کیسه های نایلونی را از اکسیژن پر می کنند. 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: سیستم های کشت و پرورش میگو