یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

مرحله کاشت سویا- آماده سازی زمین

مرحله کاشت سویا
-  آماده سازی زمین : سویا گیاهی تابستانه است که با توجه به نوع رقم و شرایط اقلیمی منطقه از نیمه بهار تا اوایل تابستان کشت می شود. چنانچه به عنوان کشت دوم درنظر گرفته شود شخم اولیه بلافاصله پس از برداشت محصول زده می شود و اگر کشت اول باشد شخم اولیه ابتدای پاییز و شخم ثانویه و تسطیح قبل از کاشت انجام می شود . هدف نهایی و آماده سازی زمین برای کشت عبارت از تهیه یک بستر مناسب برای استقرار و رشد بذر است. یک بستر مطلوب عبارت است از خاک نرم و مسطح که ماشین آلات بتوانند بذر را در یک عمق مناسب و به طور یکدست کشت کنند و تماس بین بذر و خاک برقرار شود . از انجام عملیات اضافی باید پرهیز نمود ، زیرا ممکن است باعث فرسایش و تخریب خاک شود . بعد از شخم نیز باید از حداقل عملیات استفاده کرد تا از فشردگی زیاد خاک جلوگیری شود.  

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا