معرفی و شناخت محصول کدو

كدو و كدو تنبل محصولات فصل گرم هستند و هر دو به آب و هواي سرد و يخبندان حساس مي باشند . اين دو محصول نسبت به خيار در برابر سرما مقاوم تر هستند . حداقل دما براي جوانه زني بذر 15 درجه سانتي گراد و حداكثر آن 38 درجه سانتي گراد و دامنه مطلوب آن 20 تا 32 درجه سانتي گراد مي باشد. براي توليد زود رس اين گياهان زراعي از تونل هاي پلاستيكي ، پوشش پلاستيكي تونلي شكل روي رديف ها و يا از پوشش مالچ پلاستيكي روي زمين استفاده مي كنند. خاك مناسب براي توليد زود رس آنها ، خاك لوم با زهكش خوب و داراي ماده آلي كافي مي باشد . از خاك داراي بافت سنگيني در صورت داشتن ساختمان خاك خوب مي توان براي توليد اين محصولات استفاده نمود.

بیشتر بخوانی: اهمیت و خواص کدو

بسته به نوع و رقم كدو و كدو تنبل زمان عرضه محصول به بازار تغيير مي كند.

1- كدو تابستاني ( عمدتا”Zucchini ) مي توان در دوره از اوايل تير ماه تا اوايل آبان ماه اقدام به توليد اين محصول نمود و دامنه عملكرد آن بين 10 تا 15 تن در هكتار مي باشد.

2- كدو زمستاني ( عمدتا” buttercup ) را مي توان از اواخر تير ماه تا اوايل خرداد سال بعد اين محصول را توليد نمود و دامنه عملكرد آن بسته به نوع رقم و آب و هوا بين 15 تا 25 تن در هكتار مي باشد.

3- كدو تنبل ها ( عمدتا” C.pepo ) – تيپ بوته اي آنها معمولا” از تيپ ها خزنده زودتر مي رسد و از اواخر مرداد تا اوايل شهريور شروع به رسيدن و زرد شدن مي نمايد. دامنه عملكرد كدو تنبل ها بسته به آب و هوا ، رقم بين 20 تا 40 تن در هكتار متغير است.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: کشت کدو در جهان و ایران

تا وقتي دماي خاك كمتر از 16 درجه سانتي گراد باشدنبايد اين گياهان كشت شوند . مقدار بذر لازم براي كشت بسته به اندازه بذر ، تيپ گياه از نظر بوته اي يا خزنده بودن ، فاصله رديف و روش كشت نشايي و مستقيم تغيير مي كند. در مورد تيپ گياه خزنده مقدار بذر لازم 2 تا 5 كيلوگرم در هكتار در مورد تيپ بوته اي 4 تا 6 كيلو بذر در هكتار مي باشد. فاصله رديف ها در مورد نوع buttercup 1.5 تا 2 متر ، در مورد كدو تنبل ها و hubbards 2 تا 2.5 متر ، در مورد تيپ بوته اي كدو تنبل و كدو بوته اي تابستاني يك تا 5/1 متر و فاصله بوته ها روي رديف در مورد butterup 0.5 تا يك متر ، كدو تنبل ها و hubbarad يك متر و در مورد كدو تنبل و كدو تابستاني بوته اي شكل0.5 تا 0.9 متر مي باشد.عمق بذر كاري 2.5 تا 3.5سانتي متر است. در كشت نشايي دو تا 4 هفته قبل از نشا در مزرعه بايستي اقدام به تهيه نشاء در گلدان ها ، بلوك ها و پليت هاي پيتي نمود.

در هنگام نشاكردن نبايد ريشه آنها دستكاري يا بهم خورده شود چون امكان دارد بوته ها با تاخير در مزرعه استقرار يابند. رفع خطر سرما و گرم شدن خاك تا دماي بيش از 15 درجه سانتي گراد اقدام به نشا آنها نكنيد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: برداشت و عملکرد محصول کدو

گرده افشاني در مورد توليد ميوه مطلوب اهميت زيادي دارد. در مورد كدو زمستاني و كدو تنبل مدت بيش از دو تا 3 هفته تشكيل ميوه طول مي كشد و گرده افشاني ناقص موجب بد شكل شدن ميوه و هم چنين ريزش گل ها مي شود. براي انجام گرده افشاني مناسب قرار دادن يك كندو زنبور عسل براي هر هكتار توصيه مي شود.