نیاز به سرما در درختان بادام

درختان بادام همانند سایر درختان میوه در چرخه رشد سالیانه خود به یک دوره سرما نیاز دارند تا بعد از آن با مهیا شدن شرایط مناسب جهت رشد، شکوفایی طبیعی جوانه ها اتفاق بیافتد. این سرمای مورد نیاز از دو جزء تشکیل می شود: حداقل زمان لازم برای سرمادهی یک رقم طی فصل رکود که موجب از سرگیری رشد طبیعی آن در فصل ذرویش می شود، در اصطلاح نیاز سرمایی آن رقم نامیده می شود. نیاز سرمایی و محدوده دمایی موثر در گونه ها و حتی ارقام مختلف، متفاوت است. همچنین مشخص شده است که نیاز سرمایی با توجه به سن درخت تغییر می کند. حد نیاز سرمایی برای درختان بادام بر حسب ساعت و دمای بین صفر تا 7 درجه سانتی گراد، بین 200 تا 700 ساعت است.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: نیاز به گرما برای درختان بادام

عوامل مختلفی بر نیاز سرمایی درختان میوه از جمله بادام تاثیر دارند که به آنها در زیر اشاره می شود:
1) عوامل ژنتیکی: گونه ها و ارقام مختلف نیاز سرمایی متفاوتی دارند و این صفت، صفتی است قابل توارث، بطوریکه از گونه هایی با نیاز سرمایی اندک می توان برای سازگاری درختان معتدله در مناطق گرمسیر استفاده کرد.
2) نوع جوانه: به طور معمول جوانه های گل نیاز سرمایی کمتری نسبت به جوانه های رویشی و جوانه های انتهایی نیاز سرمایی کمترینسبت به جوانه های جانبی دارند.
3) عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا: برای کشت هر رقم، وجود حداقل یک ارتفاع مناسب از سطح دریا ضروری است تا سرمای کافی دریافت شود. این ارتفاع معمولا برای میوه های مناطق معتدله بین 1000 تا 2000 متر می باشد. هر چه عرض جغرافیایی کمتر باشد، ارتفاع بیشتری در نظر گرفته می شود. در عرض جغرافیایی پایین، گیاهان به طور کامل وارد رکو نمی شوند و یا اگر وارد شوند، رکود عمیق نخواهند داشت.

با کشتیار بهتر بکاریم: نیازهای آب و هوایی بادام

4) نور: تحقیقات نشان داده است که وجود سایه یا هوای مه آلود باعث تسریع در شکستن رکود جوانه ها بخصوص در گیاهانی که دارای نیاز سرمایی زیادی هستند، می شود. احتمال دارد که در سایه و هوای مه آلود به دلیل پایین بودن دما، نیاز سرمایی بهتر تامین شود.
5) تغذیه: طولانی شدن دوره رشد و طویل شدن شاخه ها باعث بیشتر شدن نیاز سرمایی می شود. شاخه های کوتاهتر زودتر از رکود خارج می شوند. از طرفی مطالعات نشان می دهند که کمبود آب و مواد غذایی در طول فصل رشد و همچنین شرایط بد آبی و خاکی باعث گسترش رکود در گیاه می شود. مشاهدات حاکی از آن است که هر درختی که ضعیف باشد، بخصوص در باغاتی که دوره آبیاری طولانی باشد، رکود آن عمیق تر بوده و در بهار گلدهی آن چند روز به تاخیر می افتد. همچنین گزارش شده است که باران باعث کاهش نیاز سرمایی جوانه ها می شود که احتمال دارد به دلیل کاهش دمای جوانه و یا کاهش اکسیژن در نتیجه کاهش تنفس قابل دسترس جوانه باشد.

سایر مطالب مفید در کشتیار: تاریخ‌های کاشت و برداشت برنج

دانشمندان نظریات متفاوتی در ارتباط با دمای موثر بر روی شکستن رکود دارند. اما اکثر آنها در یک مساله هم نظر هستند و آن اینکه دمای زیر صفر بر شکستن رکود بی تاثیر است، زیرا در دمای زیر صفر فعالیت آنزیم ها به حداقل می رسد و بنابراین توانایی شکستن رکود، به دلیل عدم توانایی آنزیم ها در تجزیه عوامل بازدارنده رکود، به شدت کاهش می یابد. در دماهای بالا نیز اکثر دانشمندان بر این باورند که دمای بالال نه تنها در شکستن رکود بی تاثیر است، بلکه ممکن است اثر منفی هم داشته باشد.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری