نیازمندی های آب و هوایی مراحل تولید چای

مراحل تولید چای و نیازمندی های آب و هوایی به شرح ذیل می باشد:

-عمليات خاشاك ‌زدايي و شخم عميق
قبل از كاشت نهال در زمين اصلي مي‌بايست عمليات خاشاك‌زدايي و شخم عميق صورت پذيرد. لذا برای انجام این عملیات و با توجه به محدود بودن زمین ها در نواحی جلگه ای اکثر باغ های چای در نواحی کوهپایه ای احداث می گردد، شرایط جوی مناسب به ویژه روزهای آفتابی- دمای مناسب جهت انجام عملیات زراعی – عدم وقوع بارندگی در روز انجام خاک ورزی – عدم وقوع بارندگی شدید در روزهای قبل از خاکورزی  مورد نیاز می باشد.
- جمع‌آوري ريشه‌هاي درختان و درختچه‌ها
در مناطقی که قصد احداث باغ چای می باشد به منظور جلوگیری از رشد علف های هرز و گیاهانی که در مناطق مزبور قدمت دارند می-بایست نسبت به جمع آوری ریشه ها و از بین بردن رویش مجدد آنها اقدام نمود. عملیات ذکر شده به کشاورز چایکار این امکان را خواهد داد تا پس از احداث باغ با گیاهان مزاحم کمتری در سطح باغ خود مواجه گردد، لذا انجام این فرایند نیز در شرایط آب و هوایی مناسب به ویژه روزهای آفتابی - دمای مناسب جهت انجام عملیات زراعی – عدم وقوع بارندگی در روز انجام خاکورزی قابل انجام می باشد.
- عملیات ديسك زدن و روتيواتور
این عملیات در نواحی که این امکان برای کشاورزان فراهم می باشد تا نسبت به احداث باغ در مناطق جلگه ای اقدام نمایند پس از از بین بردن درختچه ها و گیاهان مزاحم، به منظور یکدست کردن زمین و از بین بردن پستی و بلندی جهت آبیاری مطلوب باغ چای انجام می گیرد. لذا با توجه به آبگیر بودن اغلب زمین ها در نواحی جلگه ای گیلان پس از جمع آوری ریشه ها و گیاهان مزاحم جهت آماده شدن زمین برای انجام عملیات دیسک و رتیواتور وجود چند روز آفتابی – بدون وقوع بارندگی لازم می باشد.
- کاشت گياهان خانواده بقولات (سويا، نخود، عدس . ..) به مدت دو سال
با توجه به اینکه خاك‌هايي اسيدي با زهكشي و داراي تهويه خوب مناسب گياه چاي است، لذا کاشت گیاهان خانواده بقولات طی دو سال متوالي باعث افزایش مواد آلی خاک گردیده و زمین را برای کاشت نهال آماده می سازد. لذا در طی مدت ذکر شده شرایط آب و هوایی مناسب کشت گیاهانی نظیر سویا، نخود، عدس و ... از جمله وجود رطوبت کافی در خاک در زمان گلدهی این گیاهان کمک شایانی به آماده شدن زمین جهت کشت نهال چای فراهم می سازد. شرایط جوی مورد نیاز برای کشت بقولات عبارتند از: بارندگی در روزهای قبل از کاشت (وضعیت مزرعه در حالت مال رو)، عدم وقوع بارندگی شدید در روز کشت و چند روز پس از آن،  وجود دمای بالاتر از صفر فیزیولوژیکی خانواده بقولات.
- حفر گودال هایی به عمق 35-40 سانتیمتر و به عرض 30-35 سانتیمتر و  افزودن 15 گرم سوپر فسفات تریپل وكاشت نهال
قبل از کاشت نهال می بایست این گودال ها ایجاد و در ته هر گودال حدود 15 گرم سوپر فسفات تریپل ریخته شود، ضمنا  خاک های خارج شده از گودال را با کودهای آلی و عاری از بذر علف های هرز مخلوط  کرده وبه دور نهال کاشته شده در آن گودال اضافه نماییم. پس از غرس نهال مجدداً مقدار 15 گرم سوپر فسفات به عمق 5 سانتیمتری از سطح خاک در اطراف نهال ریخته و بر روی آن دوباره خاک بریزیم. بنابراین برای هر نهال 30 گرم سوپر فسفات تریپل مصرف می شود. به دلیل جلوگیری از  شستشوی کودهای فسفاته وجود چند روز آفتابی و بدون بارندگی و یا عدم وقوع بارندگی شدید در روزهای قبل از حفر چاله  الزامی می باشد. چنانچه خاک دارای رطوبت لازم نباشد، بهتر است بلافاصله پس از غرس نهال، آبیاری انجام شود.
- تراس بندی در زمین های شیب دار
در اراضی غیر جلگه ای و زمین های مرتفع و دامنه ها برای حفظ خاک از خطر آب های سطحی و جلوگیری از فرسایش آن لازم است که از سیستم های تراس بندی استفاده شود. باتوجه به کوهستانی بودن این اراضی وجود روزهای آفتابی و یا عدم وقوع بارندگی  به منظور جلوگیری از فرسایش زمین الزامی می باشد لازم به ذکر است  اراضی که در دشت واقع شده اند به روش های دو ردیفه، مثلثی ، مربع و مستطیل کشت می شوند.
-  وجين، هرس، كودپاشي
پس از كاشت نهال در زمين اصلي مراقبت‌هاي باغي از قبيل وجين، هرس، كودپاشي و مبارزه با آفات و بيماريهاي احتمالي ضروري است تا صدمه‌اي به نهال وارد نيايد. از موارد مهم ديگر در رابطه با عمليات داشت چاي انجام عمل هرس مي‌باشد. هرس در چاي به منظور حذف شاخه‌هاي ضعيف، گره‌خورده، خشك شده، آلوده به آفات و بيماريها انجام میگیرد و همچنين هرس باعث تحريك جوانه‌هاي غيرفعال مي‌گردد و با انجام عمل هرس سطح گسترش بوته‌ها نيز افزايش مي‌يابد. لذا شرایط آب و هوایی مناسب به ویژه روزهای آفتابی، عدم وجود بارندگی، وقوع دماهای پائین  و عدم وقوع باد در زمان محلول پاشی بسیار حائز اهمیت است.
-برداشت از سال دوم یا سوم پس از کاشت در نواحی جلگه ای (از سال ششم و هفتم در نواحی کوهستانی)
در سال های اول و دوم و حتی گاهی سال سوم مقدار محصول زیاد نیست. لذا عدم برداشت در این سالها موجب تقویت بوته های چای شده و از تضعیف آن جلوگیری می نماید. این زمان برای بوته های چای که در نواحی کوهستانی کشت شده اند به سال ششم و هفتم می رسد. مراقبت از بوته های چای در هر دو منطقه  طی مدت یاد شده بسیار حائز اهمیت می باشد و با توجه به شرایط آب و هوایی(کلیه پارامترهای هواشناسی) می بایست نسبت به آبیاری و کود پاشی و سایر مراقبت های مربوطه در این طی این مدت اقدام نمود.
- چیدن (برداشت) مطلوب چای (یک غنچه دو برگ)
پس از گذشتن مراحل فوق و آماده شدن باغ چای جهت برداشت مناسب برگ سبز چای رعایت این امر از نکات حائز اهمیت می باشد. جهت این مهم اکثر باغداران چای از نیروی انسانی استفاده می کنند. لذا شرایط مناسب جوی روزهای آفتابی و عدم وقوع هیچگونه بارندگی در روز برداشت  برای چیدن برگ چای از مواردی است که شرایط را برای بردشت مناسب می نماید.

 

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی چایکاری